Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:153.735
Het Windpaard:3.410.798
Zonneveldt:181.968
Totaal:3.746.501

Agenda


Windmolentje voor de Groote Weiver in Krommenie

De Groote Weiver is een cultureel centrum met een eetcafé (vrijdags), kringloopwinkel (dinsdag-zaterdag), werkplaats en podium functie.
Het wordt gerund door zo’n 80 vrijwilligers van uiteenlopende leeftijden.

DGW heeft in nauwe samenwerking met de ZEK een windmolen geplaatst op het REM-eiland (voormalig PWN complex). De molen is van de fabrikant Heydewind en heeft een vermogen van 2,5 kilowatt. De ashoogte is 13,5 meter om de wind te kunnen pakken in het toch boomrijke complex.

Molentje voor de Groote Weiver

Interessant aan de molen is om voor veel mensen met eigen ogen te zien (en horen) wat een kleine urbane windturbine nou eigenlijk inhoudt. Maakt die geluid? Is het een prominent beeld? En stoort dit de omgeving. De waarde van de molen heeft dus een groter belang dan slechts het leveren van een kwart van het geschatte gebruik van de Weiver. Eenmaal geplaatst en voorzien van teller en energieopbrengst is het een educatief project dat ook door groepen op afspraak bezocht kan worden. Weiver ‘molenaars’ kunnen een kleine toelichting geven.

De weg ernaar toe is minstens zo interessant. Zo heeft de buurt, een negental huishoudens, aangegeven last te hebben van hun uitzicht en zijn zij een bezwaarprocedure tegen de gemeente gestart tegen het afgeven van de eerder genoemde vergunning. Het laat eens maar zien hoe windmolens door velen gezien worden als een belangrijke bijdrage aan het energievraagstuk maar het ‘not-in-my-backyard’ principe nog steeds volop actief is.

De windmolen is voor de Weiver een eerste actieve zet. Ondertussen worden op de derde vrijdag van de maand infodoc-avonden gehouden. Dit zijn documentaires die ingaan op transitiecultuur – veranderingen die nodig zijn voor een mooiere wereld waarin we een minder grote voetafdruk achterlaten. De zesdelige Energie Serie werd al gekeken en bediscussieerd in september en oktober. De DVD, die te koop is in de kringloopwinkel voor €10, legt op heldere wijze het huidige energievraagstuk uit en motiveert in die zin tot actie. Komende films gaan over ‘leven-zonder-geld’ en permacultuur. Bij voldoende interesse wordt de serie in 2012 voortgezet. Thema’s als duurzaam bouwen, de ‘cultural creatives’, het voedsel dat we weggooien, genetische manipulatie bieden voldoende mogelijkheden voor vervolg. In de agenda van de Groote Weiver worden de avonden aangekondigd; deze zijn gratis en starten om 20.30 uur (www.degrooteweiver.nl).

Met dit soort avonden creëert DGW een ontmoetingsplek voor geïnteresseerden en gelijkgezinden. Het leuke aan de avonden dusver is dat jong en oud elkaar vinden. De stille hoop is dat deze mensen elkaar gaan inspireren en samenspannen tot actie. Dit kan gaan over collectieve aanschaf van zonnecollectoren of het samen starten van een tuin of stadsguerrilla project. Maar het simpelweg delen van kennis en tips over duurzaam energiegebruik is ook meegenomen. DGW hoopt de komende tijd ook veel leden van de ZEK te mogen ontvangen. Ook mensen die ideeën aandragen voor een info of docu-avond, of het belang onderkennen en willen mee organiseren, zijn welkom.
Elke tweede vrijdag van de maand is er Transition Café waar ook de ZEK aanwezig is als vraagbaak. Hier vind je de agenda van Transition Town Zaanstreek.