Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:153.735
Het Windpaard:3.410.798
Zonneveldt:181.968
Totaal:3.746.501

Agenda


Interessante links

Duurzame energie en energiebesparing - websites, apps en publicaties.
Je vindt ze hier: Milieucentrum Utrecht

Voor de Wereld van Morgen, de community van de ASN Bank Steeds meer mensen willen een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving. Zij doen dat allemaal op hun eigen manier, groot, klein, nationaal of internationaal. Gericht op mensen, de natuur, of op dieren. De ASN Bank steunt de initiatieven van deze mensen omdat ze, net als de ASN Bank zelf, denken in oplossingen voor problemen die ons allen aangaan. Voor iedereen die onze idealen deelt en ondernemersgeest heeft, zijn wij de community Voor de Wereld van Morgen gestart. Met als doel gelijkgestemden de kans te bieden elkaar te ontmoeten en te helpen. Want samen kunnen mensen van een duurzaam idee een succes maken.
Hier is de link.

Duurzaam leven was nog nooit zo makkelijk ! Op deze site kun je zelf kijken welke keuzes je kunt maken om duurzamer te gaan leven. Een initiatief van Urgenda.
Ik spring over ...

Sinds 2006 voert WISE succesvol campagne om particulieren over te halen groene stroom te gaan gebruiken en producenten te stimuleren meer groene stroom te maken. WISE staat voor World Information Service on Energy en voorziet de wereld van berichten over problemen met nucleaire energie.
Groene stroom ? Ja, graag !

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.
Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland

Milieucentraal, alles over energie en milieu in het dagelijks leven. Hier tips voor het zelf isoleren van vloeren.
www.milieucentraal.nl/vloer-en-bodemisolatie

Een aantal boeken dat de moeite waard is: 100 onderwerpen en tips voor een duurzamer leven, 250 tips om energie te besparen, zonnepanelen / pv-systemen voor doe-het-zelvers, info en elektronische schakelingen voor zelfbouw, info over energiegebruik en besparingsmogelijkheden.
Je vindt ze in: Groene energiewinkel

Op het Ecologieform wordt gediscussieerd over ecologie en energie.
www.ecologieforum.eu

Deze site laat u de mogelijkheden tot energiebesparing van een woning zien. Dat kan voor individuele woningeigenaren interessant zijn, maar bijvoorbeeld ook voor woningcorporaties of een vereniging van eigenaren.
www.energieportal.nl/onderwerpen/energie-besparen

Het doel van Windenergie-nieuws is om u nog beter en breder te informeren over de activiteiten welke het bouwen van windmolens met zich mee brengt. We zijn hierdoor voortdurend in ontwikkeling en gaan hiervoor ook over de grens.
windenergie-nieuws.nl

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie.
In NWEA werken de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten.
www.nwea.nl

De stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE) zet zich in om de overstap naar schone, betrouwbare en betaalbare energie vanuit de Nederlandse samenleving te versnellen. Wij agenderen knelpunten die deze overgang belemmeren en ontwikkelen breed gedragen oplossingen.
www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl