Zaanse E-nergiekrant februari 2016, nr. 09

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

De ZEK helpt leden hun huis energieneutraal te maken

Maar ze moeten er zelf wel wat aan doen. Namelijk investeren in opwekfaciliteiten van de ZEK zoals het zonnedak op Manege Veldt. Hoe zit dat ? Het energieneutraal maken van je huis is geen simpele aangelegenheid. Uitgangspunt is dat je net zoveel energie opwekt als dat je verbruikt.
Stichting Urgenda geeft een oorkonde wanneer je dit bereikt hebt. Maar soms zijn de mogelijkheden nog meer uit je huis te persen uitgeput. Urgenda neemt er dan genoegen mee dat je voor het ontbrekende stuk ook een investering elders in duurzame opwek van energie mag doen. Hier komt de ZEK om de hoek kijken.
Indien je een investering doet in bijvoorbeeld Zonneveldt dan mag de hoeveelheid opgewekte energie van jouw investeringsdeel worden opgeteld bij je eigen prestatie. Waardoor je energieneutraal uitkomt. Gevolg is dat je in aanmerking komt voor een voordeliger financiering, zoals een hypotheek.
De ZEK zorgt voor een officiële schriftelijke verklaring.
Vanuit beide gemeenten, Zaanstad en Wormerland is het verzoek gekomen de opbrengst van het dak bij de eigen gemeentelijke klimaatprestatie te mogen rekenen. Het bestuur heeft dit afgewezen omdat we vinden dat het dak aan de investerende leden moet worden toegerekend. 2x tellen van dezelfde opwek is natuurlijk uit den boze.
Een paar leden heeft al dankbaar gebruik gemaakt van deze formule en wij willen deze dan ook hartelijk feliciteren met het behaalde resultaat, namelijk nul op de meter !
Kees Bank

Lokale Energie Monitor 2015

"HIER opgewekt" is ontstaan uit een gezamenlijke visie van het HIER klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties. HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven en iedereen die daar interesse in heeft; initiatiefnemers, maar ook samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, netbeheerders, corporaties, verenigingen van eigenaren, adviesbureaus en serviceverleners.

Hier opgewekt heeft in 2015 een onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland.
Er is een mooi rapport over verschenen. Het rapport is beschikbaar voor het publiek.

Dit zijn de highlights van 2015:

• Aanhoudende groei aantal coöperaties, vooral in het Noorden.
• Totaal 220 energiecoöperaties.
• Plus 57 projectcoöperaties waarvan 22 met lokale coöperaties en 35 met andere initiatiefnemers.
• Friesland en Brabant gaan aan kop qua aantallen coöperaties.
• Sterke groei collectieve zon: bijna 100 collectieve zonprojecten. Totaal 6,7 MW.
• Bijna 100 windturbines in coöperatief beheer. Totaal 81,5 MW.
• Gelderland aan kop met collectieve zon, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Holland.
• Zeeland en Zuid-Holland aan kop met coöperatieve wind. De eerbiedwaardige ervaren windcoöperaties wijzen de weg.
• Tegelijkertijd ook frustratie over lastige windsituatie in Noord-Holland en Friesland.
• Totale investering collectieve zon: 10 miljoen euro waarvan 6-7 miljoen door burgers.
• Totale investering collectieve wind na 2012: 32 miljoen euro waarvan 18,5 miljoen door burgers.

Hier is het complete rapport op te vragen:
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/algemeen-de-beweging/de-lokale-energie-monitor-2015

Desinvesteren in Fossielen

Of het nou de Voetbalclub is, de Vrouwen van Nu, de Gemeente Oostzaan, of de ZEK, de reserves zet men op de bank. In een interview van Nieuwsuur verklaarde Shell-topman Ben van Beurden (salaris vorig jaar 24,2 miljoen euro) dat hij “op de wereld is gezet door de Shell-aandeelhouders om fossiele brandstoffen uit de grond te pompen en wel zo veel mogelijk” ondanks het wereldwijde Klimaatakkoord. Dacht de ZEK dat de handel in fossiele brandstoffen het lootje zou leggen door het Parijse Klimaatakkoord, gooit de Shell er nog een schepje op, in naam van de aandeelhouders! Maar hoe kom je dan van die CO2 af? RAAD-breed is de Rosa/Groenlinks motie aangenomen, dat Zaanstad zijn klimaatprestaties moet vertienvoudigen.

Rosa Groenlinks motie In Groot Brittannië en Duitsland werken klimaatwerkers met groot succes aan desinvestering in fossiele energie. Verontruste burgers groeperen zich om pensioenfondsen, ziekenhuizen en stadsbesturen te bewegen hun investeringen uit fossiele energiebedrijven te halen.
De benaderde bedrijven en instanties halen in zo’n hoog tempo hun reserves uit de fossielen, dat deze klimaatommekeer zelfs sneller gaat dan afschaffing destijds van de apartheid in Zuid-Afrika. Goed beleggingsalternatief is te vinden in zonnige landen, waar zonne-energie qua kWh-prijs die van steenkolenstroom ver voorbij streeft.
En zo gaat de fossiele handel ten onder. Rente of niet en of het nou de Voetbalclub is, de Vrouwen van Nu, de Gemeente Oostzaan, of de ZEK, de reserves zet men op de bank.
Het is dus zaak om in beeld te krijgen in hoeverre die banken die reserves hebben geïnvesteerd in fossiel. Eis van die banken dat ze hun investeringen terughalen (desinvesteren) uit Shell, SteenkoolHandelsVereniging (van Makro) en trawanten.
En anders zijn er banken, die dat uit principe al doen. Net als de stort van Nauerna kan op de steenkolenheuvels aan het Noordzeekanaal een mooi sportpark ontstaan voor de aanstaande “Climate Games”.

En de rest van die fossiele bende PLUS de Uranium: HOUD HET IN DE GROND!

Dick Beets

Fossiele bedrijven

Het Windpaard

Zoals al eerder gememoreerd begint het Windpaard kuren te vertonen. In 2015 zijn er helaas nogal wat reparaties uitgevoerd. Daarentegen heeft het in de maanden november en december erg hard gewaaid. In november werd bijna een record verbroken uit de begintijd van de turbine. Gelukkig hebben we opbrengst van de antennes nog, zodat we financieel net niet negatief uitkomen. De laatste vervanging van een bord elektronika heeft er voor gezorgd dat ie de laatste maanden, zoals in de recordmaanden weer prima heeft gedraaid. Duimen maar !
KB.

Zaanstad pleit voor versoepeling provinciaal windbeleid

Het blijft kwakkelen met het windbeleid van provincie Noord-Holland. Gemeente Zaanstad heeft door een extern bureau een onderzoek laten doen voor het Noordzeekanaalgebied waar nieuwe turbines geplaatst ZOUDEN KUNNEN WORDEN. Omdat het hier een industriegebied betreft zouden de regels v.w.b. de afstand tussen turbines minder dan 600 meter kunnen bedragen, er is toch al lawaai van de overkant van het kanaal.
Over e.e.a. hopen we in de algemene ledenvergadering nader te kunnen berichten.

Van de site van Noord-Holland:

Regels voor nieuwe windparken

Omdat de provincie het landschap en de leefomgeving van haar inwoners wil beschermen heeft de provincie in het nieuwe windenergie beleid een aantal regels opgesteld. Dit zijn onder andere:

  • Windparken moeten in een lijnopstelling staan van minimaal 6 turbines.
  • Er moet minimaal 600 meter afstand zijn tussen een turbine en woningen of andere gevoelige bestemmingen zoals een school of een ziekenhuis.
  • Voor elke nieuw te bouwen turbine, worden twee oude  turbines verwijderd. Op die manier neemt de totale hoeveelheid windturbines in Noord-Holland dus af.

De regels zijn opgenomen in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), Structuurvisie en Beleidskader Wind op Land. Dit nieuwe beleid is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2014 en 2 maart 2015. Het nieuwe beleid is op 15 januari 2016 in werking getreden.

Participatie

De provincie Noord-Holland vindt participatie van omwonenden bij een windpark erg belangrijk. Hoewel draagvlak/participatie geen wettelijke toetsingsgrond is, wordt hier door de provincie binnen de wettelijke reikwijdte maximale aandacht aan  besteed. Aan initiatiefnemers is gevraagd om een participatieplan op te stellen waarin minimaal aan de NWEA gedragscode-de gedragscode van de windbranche- wordt voldaan en waar mogelijk aan de gedragscode van de NLVOW-de gedragscode van de vereniging van omwonenden. In het participatieplan moet worden ingegaan op de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij de plannen voor het windpark en wat de mogelijkheden voor omwonenden zijn om in een windpark te participeren en/of een vorm van vergoeding te ontvangen. Dit plan dient met de omwonenden in de gebiedsateliers en de, door de initiatiefnemer in te stellen, klankbordgroepen te worden besproken. Het plan moet tezamen met de definitieve aanvraag worden ingediend.

Zou de ZEK hierin iets kunnen betekenen ? Of gaan ze het wiel opnieuw uitvinden ?

Alle informatie over de huidige stand van zaken vind je op: www.noord-holland.nl/windopland
Heel veel sterkte met het doornemen van deze documentatie !


Accu nieuws

Veel ontwikkelingen op het gebied van accu’s. Zo komt er een accu op de markt voor elektrische voertuigen met een ingebouwde verwarming. Li-on accu’s leveren beduidend minder energie bij vriestemperaturen. Ook huisaccu’s beginnen op te komen. Orison, een bedrijf in de VS is bezig met de ontwikkeling van dit soort accu’s. Zij kunnen 2,2 kWh aan elektriciteit opslaan. En dat voor 1600 Dollar. Additionele units zullen voor 1100 Dollar aan te koppelen zijn. Leverbaarheid: derde kwartaal 2016.
KB.

Windenergie in 2015

Onze club NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie), waar ook de ZEK deelnemer van is, maakte de cijfers bekend van het jaar 2015. Windenergie is in 2015 sterk gegroeid zodanig dat nu 2,4 miljoen huishoudens (dus niet de industrie) kunnen draaien op duurzame energie. Op land nam het vermogen toe met 406 megawatt, op zee met 129 megawatt. Totaal is nu 3379 megawatt gerealiseerd. Dat gaat de goede kant op ! Nou de ZEK nog met een nieuwe turbine....
KB.


Doorzichtige zonnepanelen

Een spin-off van de Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft een doorzichtig zonnepaneel ontwikkeld. De doorzichtige laag bestaat uit organische moleculen die de ultraviolette en infrarode straling van de zon absorberen. Omdat het licht niet in het voor mensen zichtbare gebied ligt, ziet de laag er transparant uit. Denk eens aan de toepassingen: zonnepanelen zien er niet uit (volgens de tegenstanders). Dat is dus geen argument meer.
KB.


Bosbranden

Wetenschapper Guido van der Werf van de Vrije Universiteit heeft berekend dat de CO2-uitstoot van de jaarlijkse bosbranden in Indonesië ongeveer 9% van de wereldwijde emissies voor hun rekening nemen. Hoewel dit op het eerste gezicht overdreven lijkt wordt tegelijkertijd met de bossen ook de veengrond verbrand. Hierbij komt uiteraard ook veel fijnstof vrij.
KB.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meld u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

Onze vestiging op Stationsstraat 38 in Zaandam hebben we helaas moeten verlaten. Post kan nog steeds naar postbus 114, 1520 AC Wormerveer worden gestuurd. Wij zijn op zoek naar een nieuw vestigingsadres. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat meedelen.

Er zijn veel initiatieven op het gebied van energie en verwante zaken werkzaam in Nederland. Het bestuur krijgt de nodige nieuwsbrieven binnen. Om de informatie niet voor onszelf te houden willen wij de ontvangen nieuwsmails graag aan de leden doorsturen. Geef even aan op contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of je interesse hebt.

Onze voorzitter, Thecla Graas-Bouman werd voor de site Zaanse Verhalen geïnterviewd door Sarah Vermoolen..
Hier kan je het interview lezen: http://www.platformaandezaan.nl/echt-zaanse-eerlijke-goedkope-energie.

Hoewel China een grote fossiele opwekker is en dus een enorme vervuiler heeft het land toch in 2015 de opwek van schone energie uitgebreid met 35 gigawatt (35.000 megawatt). China investeerde meer in schone energie dan Frankrijk, Engeland en de VS samen. Dat gaat de goede kant op !

Copyright © 2016 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats.
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer
Website: http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl