Zaanse E-nergiekrant september 2015, nr. 08

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Najaarsschouw vindt plaats op 4 oktober a.s.

De najaarsschouw komt er weer aan ! Dit jaar vind het niet plaats bij Het Windpaard maar bij ons nieuwe zonnedak Zonneveldt in de Engewormer. Onze energiecentrale die ook uw huis kan voorzien van stroom, Zaanse Energie !
In de kantine van manege Veldt op 4 oktober 2015 van 15.00 tot 17.00. Onder het genot van een drankje en hapje wordt u bijgekletst over de lopende ontwikkelingen.

Zonnedak Zonneveldt officieel geopend

Het zonnedak van Manege Veldt in de Engewormer gemeente Wormerland, de 3e opwekfacilieit van de ZEK, is op 12 juni door Harold Halewijn als vertegenwoordiger van de gemeenteraad, in bedrijf gesteld.

Dick Beets, onze Zekretaris:
Welkom iedereen, Dank aan het Noord-Hollands Dagblad met het prachtige artikel in de krant van 9 juni. Bijna nog mooier is het bericht diezelfde dag dat de boodschap van de Zaanse Energie Koöperatie zelfs Beieren heeft bereikt, waar de G7 besloten dat het gebruik van kolen en olie in 2025 wereldwijd moet zijn verdrongen door wind en zon. Op de foto legt Merkel aan Obama uit dat kernenergie ook geen optie is: de nieuwe sarcofaag van Tsjernobyl meet 150 m. bij 150m. hoog.
Ook dank aan Manege Veldt, waar in de mooie schaatswinter van 2011 de kantine uit zijn voegen barstte voor de oprichting van Engestroom. Wormerland wilde klimaatneutraal worden. De Engewormer, nu 160 hectare natuurgebied, geeft, ondersteund door de ZEK het voorbeeld hoe je dat doet. De tegenwerking van de provincie Noord-Holland ten spijt. De ZEK roept overheden op eindelijk eens recht door zee met duurzame energie om te gaan:
- Dat Zaanse Energie dus echt van Zaanse Zon en Wind komt en hoe de Essents en Nuons het Groenlabel te grabbel gooien.
- Hoe BTW heffen op Energiebelasting op Duurzame Stroom rijmt met SDE+ subsidie.
- Hoe subsidiëring van steenkolenstroom rijmt met sluiting van kolencentrales.
- Hoe met een milieuvergunning voor een windmolen wel het geluid en de horizon meetellen, maar niet de vermijding van vele tonnen CO2 uitstoot.

Harold Halewijn, gemeenteraad Wormerland:
Goedemiddag, Dick Beets en bestuursleden van de ZEK, hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hier vandaag aanwezig te zijn. En nog leuker omdat ik de eer heb gekregen het Zonneveldt vandaag officieel in gebruik te mogen nemen.
Vooral ook omdat ik zelf een enorme fan ben van zonne-energie. Ook het dak van mijn huis in Oostknollendam ligt helemaal vol met zonnepanelen en zonneboilers. Het dak kan eigenlijk niet groot genoeg zijn. Deze installatie op de manege van Veldt is een prachtig voorbeeld hoe je grootschalig zon-energie kunt toepassen.
Het toont hoe een ondernemer samen met particulieren verenigd in een coöperatie, de zon kan aanwenden voor het opwekken van energie. Met 242 panelen levert deze installatie straks circa 60.000 kWh energie per jaar. Met een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh per huishouden, levert dit dak dus de benodigde stroom voor 15-20 huishoudens.
En zo wordt deze mooie polder de Engewormer energieneutraal vwb elektriciteit. Maar de ambities moeten natuurlijk hoger.
Even wat getallen en rekenwerk. Wormerland heeft circa 6500 huishoudens. Dat betekent dat er zo'n 23MWh aan elektrische energie nodig is. Stel dat 10% nu al zonnepanelen heeft dan ligt er nog een forse uitdaging voor ons. Er moeten in Wormerland dan nog circa 100.000 panelen extra worden geplaatst, los van eventuele andere groene energiebronnen zoals wind en bio om volledig in onze elektrische energie behoefte te kunnen voldoen.
Niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen en er zijn ook nog steeds mensen die zonnepanelen niet mooi vinden op hun dak. Iets dat overigens steeds minder speelt met de zwarte panelen die we nu op de markt zien.
Het elektriciteitsverbruik zal de komende jaren nog fors groeien als gevolg van de groei van elektrische auto's en de inzet van warmtepompen voor de verwarming van de woning in plaats van gas. Dat vraagt enorme aanpassingen aan de infrastructuur en levert de consument over aan de grote energieleveranciers.
Of je besluit het lokaal te houden. Lokale opwekking, lokale distributie en straks ook lokale opslag en via lokale coöperaties. Ik zie daarom een prachtige taak voor de ZEK, de gemeente én ondernemers in Wormerland om het ariaal zonnepanelen snel uit te breiden. Stallen van boerenbedrijven, de daken van de bedrijfspanden, hoogbouw en bijvoorbeeld het dak van de beheerboerderij van Natuurmonumenten lenen zich hier uitstekend voor.
Regelgeving en financiering zit deze ambitie niet in de weg. Wel de onduidelijkheid over saldering en belastingen. Daar ligt nog een belangrijke taak voor de centrale overheid.
De gemeente Wormerland voert op dit moment het programma Wormerland Verduurzaamt waar bewoners en ambassadeurs worden uitgenodigd om samen te zoeken naar oplossingen die uiteindelijk moeten leiden tot een energieneutraal Wormerland. En de ZEK is één van de partijen die daar een rol in speelt. Met wind en zonne-installaties. Hulde voor dit initiatief en laat het een voorbeeld zijn voor iedereen die van de zon en van onze aarde houdt.
Voor nu zou ik zeggen, draai snel de knop om en laat de zon haar werk doen!
Dank u wel.

De ZEK bedankt met name Pim en Annemarie Gorter die de champagne hebben aangeboden en Fa. Boon die ons gigantisch heeft ondersteund met de realisatie van de aansluitingen van Zonneveldt op het stroomnet.

Subsidieregeling Energiezuinige woning

Graag brengen wij deze subsidieregeling nog een keer onder de aandacht. De voorwaarden zijn dit keer extra aantrekkelijk: 25% van de investeringskosten wordt vergoed met een maximum van € 2.500. Bovendien vallen nu ook vegetatiedaken onder de regeling. Alle informatie over de regeling is hier (klik op de link) te verkrijgen. Voor informatie over de verschillende duurzame maatregelen kunt u doorklikken naar het duurzaam bouwloket.

Nieuwe ontwikkelingen, een greep

Natuurkundigen van de Universiteit Utrecht hebben met partners een soort muizenval maar dan voor licht (lichtval) voor zonnecellen gemaakt. Ze maken hierbij gebruik van 3D-printtechnologie. Door deze methode wordt een groter deel van het invallende zonlicht ingevangen. Voordeel hiervan is dat zonnecellen dunner kunnen zijn en toch veel licht absorberen. Doel is uiteraard zonnecellen met een hoger rendement te verwezenlijken. Tot op heden gaat zo'n 20% van het zonlicht verloren door reflectie. De lichtval is een parabolische spiegel die dit verlies weer terugkaatst naar de zonnecel.
Bron: Elektor

Een van de manieren om elektrische energie van alternatieve energiebronnen op te slaan is met behulp van elektrolyse van water. Hierbij ontstaan waterstofgas en zuurstofgas. Het waterstofgas kan worden opgeslagen in tanks en later worden gebruikt om weer te verbranden waarbij weer water ontstaat. Onderzoekers van de Technische Universiteit in Wenen hebben ontdekt dat elektroden van perovskiet die zijn opgebouwd uit zuurstof, lanthaan, strontium en ijzer de elektrolyse veel efficiënter laat verlopen.

Onderzoekers van Purdue University hebben een methode gevonden om gebruikt opvulmateriaal voor verpakkingen om te vormen tot elektrodes voor lithium-ion-accu’s. Het conversieproces is goedkoop, milieuvriendelijk en geschikt voor productie op grote schaal. De elektrodes presteren beter dan de gebruikelijke elektrodes van grafiet.

Dick is boos !

Rutte draait op windenergie.
Kamp haalt zijn schouders op over des rechters uitspraak, dat de regering wel eens wat mag doen aan het klimaat.

Geen Telegraaf-koppen, maar de naakte waarheid: Urgenda van onze Marjan Minnesma klaagde met 40.000 handtekeningen de regering aan en WON! En Kamp geeft Shell en Esso miljoenen subsidie om kilometers diep in de Noordzee te boren naar de laatste restjes gas en olie. Èn Kamp geeft de smerige kolenstokende energiebedrijven miljoenen subsidie om sluiting van de oude kolencentrales goed te maken. En wat doen de Essenten? Nòg meer kolen stoken omdat die momenteel voor een koopie te krijgen zijn.
CO2-belasting? – HUH!
Maar wind is gratis en met veel aandacht van de molenaar maalt het Windpaard voor slechts 5 cent per kilowattuur Zaanse Energie. Maar zodra dit kilowattuurtje bij zijn Zaanse-Energieverbruiker is aangeland pakt Rutte 8 cent energiebelasting plus 21% BTW daarover is 10 cent per lokaal groen kWh-stroompje. Van alle windmolentjes bij elkaar, die langer dan 10 jaar draaien, pakt Rutte dus heel wat duiten. En SHV, Shell en Esso brengen zwaar gesubsidieerd het klimaat naar de gallemiezen.
Logisch dat wij onze schouders ophalen over het antiwindmolenbeleid van de provincie Noord-Holland.


IMF rapport, de kale cijfers

Zeer recent heeft het IMF een rapport uitgebracht met berekeningen over de verborgen subsidies aan de opwek van fossiele energie. Miljarden dus.
China: 2.300.000.000.000 Dollar,
VS: 655.000.000.000 Dollar,
Europa: 330.000.000.000 Dollar.

De Wereld Gezondheids Organisatie schat dat per jaar 1 miljoen mensen in China sterven door de luchtvervuiling.

Hoezo, windmolens draaien op subsidie ??

Woensdag 9 september j.l. Zaanse Stadexpeditie

Op 9 september vond weer een Zaanse Stadexpeditie plaats. Een bus vol belangstellenden werd langs punten gevoerd waar vrijwilligers hun dingen doen.
Ook de ZEK was weer aanwezig in de Groote Weiver samen met vrijwilligers van de Groote Weiver, Transition Town en de Kledingbank.
Aan de bezoekers werd gevraagd ideeën te spuien over hoe deze organisaties meer bekendheid kunnen krijgen.

Voor de ZEK waren de vragen toegspitst op ons product Zaanse Energie.

1. Wat houdt de consument tegen om over te stappen.
2. Wat zou de ZEK kunnen doen om de consument over te halen.

In een zeer geanimeerde stemming deden de bezoekers hun uiterste best. Verschillende suggesties werden aangedragen, waarvoor hartelijk dank.
We gaan deze serieus bekijken.


Toestand van Het Windpaard

De toestand van Het Windpaard liet de laatste tijd sterk te wensen over. Verscheidene reparaties moesten worden uitgevoerd, echter de turbine sprong telkens in een fout-toestand. Onze vaste onderhoudsfirma tastte ook in het duister. Maar wat bleek, een oude rot kwam zag en overwon. Hier is Dick Beets van onze technische commissie aan het woord:
Het eesrte wat hij deed was de onderste las bekijken van de mast aan de flens; gaf me wel een indruk hoe Jan, de molenaar, het malheur heeft geduid. Maar enfin, bij 14 m/s de molen aangeslingerd en eerst onder de molen, al gauw wat verderop (waar ik in mee kon gaan) de bewegingen van wieken, kap, gondel en mast gade geslagen. Ook het geluid was indrukwekkend. De man met verstand heeft alle ingrediënten van de regelkast bemeten, betast en besnuffeld, cardiogrammen gemaakt, het logboek op aanleidingen, alibi’s en andere signalen doorgewrocht en trok tenslotte een vrij grote print bij de mutators los, waarop zijn collega toevallig met een identiek exemplaar, maar in bubbeltjesverpakking kwam aanstappen. Deze werd geïmplanteerd toen ik bij Jan de koffie ophaalde voor de werklui en vanaf Jan’s woning klonk een vertrouwd: zoef –zoef. De Verstandige legde naar mijn interpretatie uit, dat de bewuste print met zijn chipjes er voor zorgt dat de met wieksnelheid oplopende (gelijk)spanning netjes vloeiend en traploos aan de mutatoren gedoseerd wordt. De afgekeurde liet wat steekjes vallen, wat dosering betreft en daar worden wieken niet vrolijk van. Kon het wezen, dat deze print malheur heeft veroorzaakt aan schakelaars, thyristoren mutatoren en zekeringen?? Ja, zou best eens kunnen kreeg ik ten antwoord.
En het goede nieuws is dat Het Windpaard het weer doet als vanouds !


Participeren in Zonneveldt

Er is nog wat ruimte om financieel te participeren in Zonneveldt. Onlangs zijn zelfs de statuten van de ZEK aangepast zodat u ook kinderen, kleinkinderen kunt laten deelnemen zonder dat deze lid zijn de ZEK.
Hier is de link naar het leningreglement, hier naar de inlegovereenkomst en hier naar de brochure.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meld u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

De ZEK heeft het boek "Windhandel" over de ondergang van het duurzame energiebedrijf Econcern aangeschaft. Een schokkende gebeurtenis wordt op zeer leesbare wijze uit de doeken gedaan. Het boek zal onder de leden rouleren. Geef even aan als je belangstelling hebt, dit kan via Thecla Graas of een berichtje via de website.

Gemeente Zaanstad bereidt een promotie voor t.a.v. het isoleren van de woning. Hier is een subsidiepot voor waarvan de voorwaarden recent zijn verruimd. Zaanstad is in het kader hiervan op zoek naar vrijwilligers die infrarood-scans willen uitvoeren. Voelt u er wat voor, neem even contact op via de website of een van de bestuursleden.

Er bestaat een website waar u met al uw vragen over het duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken terecht kunt.
De site heet het Duurzaam Bouwloket, hier is de link.

Copyright © 2015 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer
Website: http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl