Zaanse E-nergiekrant maart 2015, nr. 07

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Kantelavond 10 februari j.l.

Kantelen, het woord dat prof. Jan Rotmans gebruikt om aan te geven dat de samenleving aan het veranderen is. Zaken zullen niet meer van bovenaf worden opgelegd, de burgers nemen het heft in handen. Niet volgens de lijnen van de Participatiemaatschappij, want dat is uitgevonden door diezelfde overheid.
De Kantelavond op 10 februari j.l. van de ZEK stond in het teken van zelfredzaamheid op het gebied van energie. In een vijftal workshops werden allerlei aspecten van energie behandeld, van besparing tot opwekking.

Nadat de avond was geopend door wethouder Milieu van Zaanstad, Dick Emmer gingen de workshops van start. Dat er uitgebreide discussies werden gevoerd was duidelijk te horen aan het geluidsniveau. Rond kwart voor tien werden de aspecten die in de workshops aan de orde waren geweest met iedereen in de zaal gedeeld.

Een zeer geslaagde en leerzame avond.

O, Noordzeekanaal

Wij zullen u niet vermoeien met de gang van zaken betreffende de opschaling van het Windpaard, de soap duurt voort. Het is genoegzaam bekend dat provincie Noord-Holland een nogal rigide standpunt heeft ingenomen ten aanzien van wind op land. Alle winduitbreidingen moeten in de Wieringermeer geplaatst worden. (Alsof daar helemaal geen mensen wonen...) Gelukkig heeft de provincie op aandringen van een aantal grote gemeenten, waaronder Zaanstad, besloten een aantal alternatieve stroken in Noord-Holland aan te wijzen. Daar is inmiddels alweer een jaar mee gemoeid met vele vergaderingen, inspraakronden en noem maar op. Zaanstad heeft één van die stroken binnen de gemeentegrenzen toegewezen gekregen. De grond is echter voor het overgrote deel niet in het bezit van de gemeente.
Er kunnen met een beetje goede wil 9 turbines in de strook geplaatst worden.

De provincie heeft gesteld dat solitaire molens gesaneerd moeten worden. En dat 2 bestaande molens in 1 nieuwe moeten opgaan. Verder wordt er geen open kaart gespeeld, volgens de verantwoordelijke gedeputeerde Bond zijn er dik voldoende saneringsmolens, maar tellingen van gedupeerden wijzen anders uit. Of het Windpaard als saneringsmolen wordt geteld: we weten het niet. Bovendien is het maar de vraag of je het financiële plaatje rond krijgt.
Voor één molen heb je dus al minimaal 3 partijen, de grondbezitter en 2 partijen met een te saneren molen. Zijn er te weinig te saneren molens beschikbaar voor de door het Rijk opgedragen uitbreiding van het vermogen dan kan je je saneringsmolen voor goed geld verkopen met prijsopdrijving voor de beschikbare plekken tot gevolg.
Allemaal goed doordacht dus ... NOT. Het bestuur van de ZEK is betrokken bij gesprekken die er toe moeten leiden dat wij 1 megawatt opschaling kunnen realiseren. Bovendien had de ZEK samen met gemeente Zaanstad een convenant uitgewerkt om gezamenlijk een turbine op te zetten en te exploiteren. Ook door dit plan kwam de provincie fietsen. De ZEK gaat dus de onderhandelingen in met 1+1 megawatt. We houden u op de hoogte.

PS. Als u straks wil mee investeren in een nieuwe turbine en u heeft nog geen 50 Euro gestort dan raden wij u aan dit alsnog te doen. Door regels van de Nederlandse Bank moet er een storting zijn gedaan waarna u 6 maanden moet wachten alvorens u kunt inleggen met elk ander gewenst bedrag. Deze 50 Euro krijgt u terug wanneer u uw lidmaatschap opzegt.

De ZEK wordt groter

Op verscheidene vlakken doet de coöperatie mee met overlegstructuren. We zijn o.a. bezig met de verlengde opschaling van het Windpaard, doen mee met overleg betreffende oprichting van een energiebedrijf, doen een onderzoek of de Hercules (de Amerikaanse molen bij de Zaanse Schans) stroom kan opwekken, alsook het onderzoek naar het exploiteren van een zonnefarm. Het zou fijn zijn als we als bestuur wat versterking krijgen. We komen 1x per maand bij elkaar. Gevraagd: enthousiasme en volharding.

Nieuwe ontwikkelingen in zonnecellen

Onderzoekers van de Nanyang Technology University (NTU) hebben accu’s ontwikkeld die binnen twee minuten tot 70% van hun capaciteit kunnen worden opgeladen. De nieuwe accu’s hebben bovendien een verwachte levensduur van 20 jaar, ongeveer tien keer de levensduur van de huidige generatie lithium-ion-accu’s. Deze doorbraak is van belang voor vrijwel iedere industrie, en in het bijzonder voor elektrische auto’s waarvan de populariteit door de lange oplaadtijden en beperkte levensduur van de accu’s nu nog negatief wordt beïnvloed.
In de nieuwe accu’s is de gebruikelijke grafiet-anode vervangen door een anode van titanium-dioxide-gel. De onderzoekers hebben hierbij het titanium-dioxide, dat van nature een bolvormige structuur heeft, kunnen omvormen tot nanobuisjes die duizend keer dunner zijn dan een menselijke haar. Hierdoor worden de chemische reacties in de accu versneld en dit leidt tot zeer korte oplaadtijden. Titanium-dioxide is een goedkoop materiaal dat in ruime mate in de natuur voorkomt. Het wordt onder andere in zonnebrandcrème gebruikt om schadelijke ultravioletstraling tegen te houden. De technologie is inmiddels in licentie gegeven aan een productiebedrijf. De marktintroductie van de nieuwe accu’s wordt binnen twee jaar verwacht. Bron: Elektor

Provincie Noord-Holland en de verkiezingen

VVD, D’66, CDA en PvdA vormden de afgelopen jaren het college van gedeputeerden met commissaris van de koning Remkes (VVD). Een samenvatting van de verrichtingen op gebied van energie en duurzaamheid:

Microsoft plaatst een gigantisch datacenter, dat vele gigawatturen zal verbruiken. Het datacenter moet verrijzen op een perceel ingeklemd tussen de snelweg A7 Amsterdam-Leeuwarden en een grote tuinbouwkas vol paprika's op het Agriport A7-terrein.

De elektriciteit wordt geleverd door 35 gasmotoren van tuinders met in totaal 220 hectare aan tuinbouwkassen. De tuinders verstoken het gas voor de productie van warmte en kooldioxide - gasvormige kunstmest voor hun gewassen. De elektriciteit is voor hen een afvalproduct.
Het datacenter levert op zijn beurt overtollige warmte aan de tuinders. Alleen Microsoft zelf ziet er niets in en uiteindelijk zal alles draaien op de steenkolencentrale Hemweg. Want voor het Datacenter krijgt het bedrijventerrein Agriport A7 in de Wieringermeer een groot transformatorstation. Op een kavel van zeven hectare bouwen netbeheerders TenneT en Liander een nieuw 150/20 kV station. De investering is nodig om de komst van datacenters naar Noord-Holland mogelijk te maken.

Een ander speerpunt is het plaatsen van een nieuwe kernreactor ‘Pallas’. Alleen al het onderzoek naar mogelijkheden heeft de provincie al tientallen miljoenen gekost en werkgelegenheid?? Zie http://pallasproject.nl

IJmuiden krijgt ook grotere sluizen om meer steenkolen naar de Amsterdamse overslag (de tweede van Europa) te verschepen. En tenslotte de windenergie? De helft van het aantal windmolens zal weg moeten wegens het speerpunt van de PVV: de ontsiering van het landschap.

De afgelopen jaren is gebleken dat Groenlinks de enige fractie is, die iets met duurzaamheid op heeft.


Antennes

Waarom is deze versiering aangebracht ? Wel, voor het Windpaard is de periode voorbij dat per opgewekte kWh een paar centen (MEP)-subsidie werd verleend. Dit houdt in dat de verkoopprijs voor een opgewekte kilowattuur nu de kale energieprijs is. Omdat het Windpaard niet meer een van de jongste is stijgt de kans op dure reparaties. Wij hebben besloten het Windpaard zolang mogelijk te laten draaien. De inkomsten van de antennes kunnen we gebruiken voor deze reparaties.

Kerncentrale Borssele weer in opspraak

Op 13 februari 2015 komt er alarmerend nieuws uit België: in de kernreactoren van de kerncentrales in Doel 3 en Tihange 2 zitten veel meer scheurtjes dan tot nu toe werd gedacht. De Nederlandse kerncentrale in Borssele is van hetzelfde type als bovengenoemde centrales. Minister Kamp van Economische Zaken vindt het niet nodig om het hele reactorvat van Borssele af te speuren. Dat heet spelen met vuur. En er is meer. WISE deed onderzoek naar de financiële situatie van de centrale: is er genoeg geld om de centrale uiteindelijk te ontmantelen? Is er genoeg geld om de investeringen die na Fukushima nodig zijn, te betalen? WISE denkt van niet - maar dat wordt heftig bestreden door de eigenaren van de centrale. Het gekke is alleen; op vragen geven ze geen of totaal nietszeggende anwoorden, meestal geen goed teken.


Excursie van middelbare scholieren naar Het Windpaard

Op 2 februari ontving de ZEK een delegatie scholieren die meer wilden weten over windenergie en die een windturbine wel eens van dichtbij wilden zien. Er stond een straf windje waarmee Het Windpaard zo'n 50 kilowatt opwekte. Het was wel koud..
De coöperatie probeert op deze manier ook interesse op te wekken bij de jeugd (aan wie we een schonere aarde willen nalaten).


Verwarmen met infrarood

Urgenda is een stichting die het vergroenen van Nederland wil versnellen. De Boodschap van Marjan Minnesma op de avond in De Lorzie: weg met het gas. Verwarmen met elektriciteit is inmiddels een haalbare kaart geworden. Urgenda heeft de site http://thuisbaas.nl opgericht om zonder winstoogmerk onder het motto 'We regelen het zelf' infraroodpanelen te leveren.
Zij hebben tot 1 april een aktie waarbij 35% korting op de panelen wordt gegeven. Infraroodwarmte is geen luchtverwarming maar een lichtbron in het niet-zichtbare spectrum met dezelfde aangename eigenschappen als een open haard. Het is zeer geschikt als verwarming voor uw hele huis, maar u kunt er ook voor kiezen om eerst individuele vertrekken – waar op verschillende tijden verwarming nodig is – met infrarood te verwarmen, zoals de studeerkamer, de schuur, de badkamer met de koude vloer of de babykamer.
Het systeem is heel makkelijk en snel uit te breiden. U hoeft dus niet in één keer om, maar dat kan natuurlijk wel.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meld u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

De ZEK heeft het boek "Windhandel" over de ondergang van het duurzame energiebedrijf Econcern aangeschaft. Een schokkende gebeurtenis wordt op zeer leesbare wijze uit de doeken gedaan. Het boek zal onder de leden rouleren. Geef even aan als je belangstelling hebt, dit kan via Thecla Graas of een berichtje via de website.

Copyright © 2015 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer
Website: http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl