Zaanse E-nergiekrant september 2014, nr. 06

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Greenchoice

Afgelopen juli is onze partner weer in het nieuws geweest. Hoewel de tendens in de pers negatief was blijkt het te gaan om een gevecht tussen aandeelhouders. Greenchoice heeft over dit voorval het volgende perbericht doen uitgaan.

Duidelijkheid voor Greenchoice na uitspraak Ondernemingskamer
Onlangs deed de Ondernemingskamer uitspraak in twee rechtszaken tussen aandeelhouders van ons bedrijf. Daar zijn wij erg blij mee. Greenchoice is eigenlijk geen partij in het conflict maar wel onderwerp ervan. En daar hadden we last van. Dankzij de uitspraak van het Gerechtshof is er nu duidelijkheid op een flink aantal punten die voor ons van groot belang zijn om ons dagelijkse werk goed te kunnen blijven doen en onze duurzame doelen te halen.
Kort gezegd komt het erop neer dat er een langslepend verschil van inzicht is tussen aandeelhouders over het in het verleden gevoerde beleid; dit naar aanleiding van een boetezaak uit 2011. Dit was onderwerp van een onderzoek van de Ondernemingskamer.
Wij hebben als bedrijf onze eigen stem laten horen om daarin de juiste feiten en analyses ter tafel te laten komen. De uitspraak heeft onder andere tot gevolg dat Greenchoice een Raad van Commissarissen krijgt en vervolgens ook een definitief statutair bestuur. Dat betekent voor ons dat we onze keuzes als onafhankelijk groen energiebedrijf nog veel beter en sneller kunnen maken.
Zo kunnen we onze duurzame visie krachtig uitvoeren, groene energieprojecten opzetten en ons inzetten voor ons groeiend aantal klanten. We zijn trots op het vertrouwen dat wij al twaalf jaar lang verdienen en krijgen van klanten en partners. Die net als wij geloven in een duurzame wereld waar alle energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Feit is dat wij met 250 medewerkers ons elke dag weer met deskundigheid en enthousiasme inzetten voor datgene waar we goed in zijn: werken aan een duurzamere wereld.

Leefbaarheidsfestival in Krommenie

In het Rosariumpark in Krommenie wordt op zaterdag 13 september het leefbaarheids-festival georganiseerd. Om 12 uur wordt het festival geopend. Dan wordt ook de informatie markt geopend waar allerlei informatie over Wonen, Milieu en Duurzaamheid te vinden zal zijn.

De ZEK zal met een stand op de informatiemarkt aanwezig zijn, dus kom even langs !

Nieuwe ontwikkelingen voor zonnecellen

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een methode gevonden om het lood uit oude auto-accu’s te gebruiken voor de productie van zonnepanelen. Met het lood uit één accu kunnen voldoende zonnepanelen worden geproduceerd om dertig huishoudens van stroom te voorzien. Met deze nieuwe methode wordt volgens de onderzoekers een bijdrage aan een schoner milieu geleverd door het afval van het ene proces als grondstof voor een ander proces te gebruiken.
Het betreft zonnepanelen op basis van organo-loodhalide-perovskiet, een nieuw materiaal voor zonnecellen waarmee al rendementen van 19% zijn behaald, ongeveer net zo veel als met de gebruikelijke zonnepanelen op basis van silicium. Perovskiet-zonnecellen kunnen relatief eenvoudig worden geproduceerd in een proces dat minder stappen bevat dan het productieproces van silicium-zonnecellen. Bovendien kunnen deze stappen bij kamertemperatuur worden uitgevoerd. De loodverbinding in de nieuwe zonnepanelen wordt geheel door andere materialen omgeven waardoor een eventueel gevaar voor milieuverontreiniging sterk wordt beperkt.

Zalige Zaanse Huizenroute

Op zaterdag 25 oktober wordt de Nationale Duurzame Huizenroute georganiseerd. In heel Nederland stellen huiseigenaren vrijwillig hun huis open om te laten zien hoe zij hun huis energiezuinig hebben gemaakt. (zie: www.duurzamehuizenroute.nl)
Dit jaar doet Zaanstad mee onder de lokale noemer ‘Zalige Zaanse Huizenroute’. Zaanstad zoekt kandidaten die graag in hun eigen huis willen laten zien wat zij hebben gedaan om energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken. Vorig jaar stelden zes eigenaren hun huis open, dit jaar liever nog wat meer ! Daarom zijn ze actief op zoek naar mensen die trots zijn op hun duurzame woning. Misschien heeft u relaties die in hun Zalige Zaanse Huis goede energiemaatregelen hebben genomen ? Het gaat om het openstellen van je huis en uitleg geven aan nieuwsgierige duurzame energie - bezoekers op zaterdag 25 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur.
Zaanstad zal ervoor zorgen dat er bij de deelnemers informatie ligt over de gemeentelijke subsidie die verstrekt worxdt t.b.v. energiebesparende maatregelen particuliere huiseigenaren. Daarna vindt een informele netwerkborrel (“Energie Café”) in De Fabriek in Zaandam plaats, van 16:00 tot 18:00 uur. Deelnemers, bezoekers, aanbieders uit de bouw en installatietechniek alsmede adviseurs kunnen daar op informele wijze ervaringen en informatie uitwisselen. Wethouder Dick Emmer zal hier ook bij aanwezig zijn.Publiciteitscampagne 'Die molens draaien ook voor jou'

We zullen de komende jaren steeds meer windenergie krijgen. Veel mensen zijn onvoldoende bekend met de voordelen van windenergie. Daarom heeft Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) samen met de stichting Natuur&Milieu de campagne “Die molens draaien ook voor jou” opgezet.

De boodschap van de campagne is “Om lekker te leven hebben we veel energie nodig. Die molens draaien ook voor jou.” Gerelateerd hieraan zijn op de campagnewebsite www.windvoorjou.nl tien korte animaties te vinden met belangrijke weetjes over windmolens en antwoorden op veelgestelde vragen.

De ZEK steunt de campagne van harte !

Windpaard krijgt antenne

Omdat het Windpaard inmiddels op gevorderde leeftijd is neemt de kans op dure reparaties toe. Tele2 heeft verzocht om de paal van het Windpaard te mogen gebruiken om Saendelft van een goed GSM-signaal te voorzien. Het bedrijf geeft hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Hierdoor wordt de kans dat het Windpaard in de lucht blijft aanzienlijk vergroot.


Een geprinte turbine ?

Het Poolse bedrijf Omni3D streeft ernaar het genereren van energie te democratiseren. Zij doen dit door het ontwikkelen van een goedkope wind turbine. De molen is zogenaamd "open source", hetgeen inhoudt dat de molen nagemaakt en naar believen kan worden verbeterd.

Het doel is om voor 350 dollar een kit aan te bieden. De turbine kan maximaal 300 Watt leveren. Leveren aan het net of als oplader voor accu's van bijvoorbeeld telefoons is geen probleem. De turbine is opvouwbaar zodat hij makkelijk kan worden meegenomen.

De rotorbladen en het frame worden in 3D geprint, het schema van de elektronica is vrij beschikbaar. Het aardige is dat de hele turbine zelf kan worden gebouwd. Nou ja, wel eerst een 3D-printer versieren.

Windvlo

Voordat de Windhaan bij De Groote Weiver werd geplaatst stond er op het dak een demonstratiemolentje. Dit molentje hebben wij De Windvlo gedoopt. De Windvlo wordt nu bij toerbeurt aan de leden van de ZEK uitgeleend.
Op deze manier kan het molentje door de hele Zaanstreek zwerven en kunnen onze leden ook binnen hun leefomgeving kennis maken met kleine windmolentjes.
Wilt u ook in aanmerking komen, meld u dan aan als lid of indien al lid geef een van de bestuursleden een seintje.

Het molentje heeft een diameter van ongeveer 120 cm en heeft een maximaal vermogen van 300 Watt.  Er zit een omvormer bij om op het net te schakelen.
En er is een RS232-snoertje bij om op bijvoorbeeld een laptop de opbrengst uit te lezen.

Aandeel “echt” groene stroom neemt toe in Nederland

Consumenten kunnen op steeds meer manieren voor “echt” Groene stroom kiezen.
In totaal zijn er 23 producten “echt” groen.
Inmiddels kiest 63% van de Nederlandse consumenten voor groene stroom-producten, de helft daarvan krijgt echter een product dat niet deugt.
Dat schrijft HIER Klimaatbureau aan de hand van de groene-stroom-checker.
Veel Nederlandse energiebedrijven kiezen niet voor verduurzaming maar voor goedkope certificaten om hun fossiele stroom te vergroenen. Met een certificaat mogen ze stroom verkopen onder de naam “groene stroom”.
Een positieve ontwikkeling is dat energiebedrijven steeds vaker producten koppelen aan projecten, bijvoorbeeld schone energie gekoppeld aan een bepaald windpark.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meld u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

De ZEK heeft het boek "Windhandel" over de ondergang van het duurzame energiebedrijf Econcern aangeschaft. Een schokkende gebeurtenis wordt op zeer leesbare wijze uit de doeken gedaan. Het boek zal onder de leden rouleren. Geef even aan als je belangstelling hebt, dit kan via Thecla Graas of een berichtje via de website.

Noteer in uw agenda: de najaarsschouw vindt plaats op 5 oktober a.s. bij Het Windpaard, Noorderweg 1 in Assendelft.

Copyright © 2014 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer
Website: http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl