Zaanse E-nergiekrant maart 2014, nr. 05

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Eendracht

ZEK begrijpt wel iets van de weerzin, die moderne windmolens soms oproepen. Neem de molen bij pontje Buitenhuizen:  er staat een groot hek om het vrijwel anonieme bouwsel.
Zó gaat de molen, de molen, de molen. Zo gaan de wieken, de wieken, de wie-hie-ken.
Blijer kan je een kind niet maken. Torenhoog gaan de wieken in driekwartsmaat bij een lekker stevig windje. Kinderen willen het vastpakken, ruiken, horen: een blijvende blije herinnering. Denk aan de bijna duizend molens, die in Wormer, Zaandam, Wormerveer bijzondere namen aan de straten gaven: Witte Duifstraat, Bonte Kraaiweg en Eendrachtstraat. De kinderen van toen konden ze op de geur vinden, ze wisten wat er gemaakt werd en wie er werkten.

Wie is de eigenaar van de naamloze Buitenhuizenmolen ? Wie onderhoudt hem, hoeveel stroom geeft-ie en waar gaat dat heen? Je kan je oor niet tegen de mast houden en dan is het gauw een in de weg staande stomme molen, die met irritant gezoef je uitzicht bederft.

Sinds 1 februari dit jaar levert het Windpaard van de ZEK direct Zaanse Energie. Greenchoice helpt de koöperatie met de gruwelijk ingewikkelde administratie. De honderd ZEK-leden, die samen de oerhollandse Lagerweij-molen kochten, hebben hun geld allang terug, mèt rente. Bij de najaars-molenschouw kan je het Windpaard aaien en horen wat ze gepresteerd heeft en welke kuren de onderhoudslieden haar hebben afgeleerd.

Oproep aan de politiek

We nemen aan dat U als bestuurder achter de klimaatdoelstelling van de gemeente staat. Eigenlijk zou Uw partij moeten vinden, dat nieuwe windmolens alleen in koöperatief verband geplaatst mogen worden en in ieder geval een naam moeten krijgen !

Dick Beets
Zekretaris

Voor de verandering eens: fossiele energie

€500 miljard zou bietenboer Kees Boon uit Loppersum in zijn spaarvarken hebben gehad, als hij de gaswinning niet aan Shell, Esso en de Staat had overgedaan. Econoom Flip de Kam vermenigvuldigde de oliegekoppelde gasprijzen met de kubieke meters aardgas geleverd aan Duitsland, Italië en Nederlandse kasbedrijven en burgers. Noorwegen heeft zo’n zelfde bedrag aan gasinkomsten in het nationale spaarvarken en door de waterkrachtcentrales in de fjorden is er tot in tijden energie zat, zonder bang te zijn voor een onrustig wegzakkende bodem.
Boer Boon mag blij wezen dat zijn buren geen verhaal komen halen voor de aardgeschokte woningen. Voor de aardgasuitbaters is het de hoogste tijd om te werken aan duurzaam gas uit windenergie.

Gas uit wind??
Jazeker, het hoofdbestanddeel van aardgas is waterstof. Van scheikunde weet je, dat methaan =  CH4, (vier waterstofatomen aan een koolstofatoompje), maar ook dat je met elekrolyse waterstof uit water kan halen.                                                                                                                                                                 --en water is er zat in ons land
--en een goede gasleiding-infrastructuur hebben we ook al
--en een onvoorspelbaar windaanbod geeft géén probleem
--en zuurstof over, voor ziekenhuizen en voor zuurstofbars in de binnensteden 
--en auto’s kunnen rijden op waterstofcellen, uit de uitlaat slechts schoon drinkwater.

Stelling:
Laat de Groningers niet zakken, laat Poetin zijn gas maar houden, er is wind zat en ’t kost niks. Staat, Shell en Esso, nu is de tijd rijp voor gas uit wind. Dat het ook lokaal kan, heeft Ameland laten zien.

Ons huis verdient het !

Ons huis verdient het is een initiatief van Energiesprong. Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Het wordt door Platform31 uitgevoerd in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Jaarlijks betalen we in Nederland 13 miljard euro aan energiekosten voor koop- en huurwoningen. Met dit enorme bedrag zouden we woningen ook kunnen renoveren om ze energieneutraal te maken, waardoor ze samen aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Energiesprong wil dit plan vooruit helpen. Door op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor woningen en gebouwen zonder energienota. Door partijen die het mogelijk kunnen maken, anders naar dit vraagstuk te laten kijken. En door te laten zien dat mensen in Nederland er klaar voor zijn. Zie ook energiesprong.nl en Platform31.nl
Via de campagne Ons huis verdient het geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij energieneutraal willen wonen. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag en de noodzaak van verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. Met garantie ! Energiesprong werkt samen met partijen die hier ook in geloven: collega’s, vrienden, maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies, belangenverenigingen, bouwers, banken etc. Daarnaast heeft Energiesprong een aantal partners die de campagne ondersteunen en verder helpen verspreiden.

Vereniging Eigen Huis biedt bijna 700.000 eigen woningbezitters advies en diensten bij het kopen, verkopen, bewonen en onderhouden van een eigen woning. “Energiebesparing, betaalbare woonlasten, duurzaamheid en comfort zijn belangrijke thema’s voor onze leden. Hun collectieve stem is een krachtig instrument om ervoor te zorgen dat er een goed en passend aanbod komt te liggen”, zegt woordvoerder Manon van Essen van Vereniging Eigen Huis.

Voor mensen die snel en makkelijk willen weten welk bedrag je op basis van de huidige energiekosten zou mogen lenen, maakte Vereniging Eigen Huis een handige rekentool.
Doe hier zelf de test.Kleine molentje geplaatst

Het kleine molentje dat bij de Groote Weiver was geplaatst is, omdat de Windhaan nu in bedrijf is, verwijderd. In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan aan de leden om kenbaar te maken dat men het molentje een jaartje bij huis zou willen hebben.
Omdat de eerste gegadigde op de lijst afviel is het molentje nu geplaatst bij de volgende op de lijst: ons lid Michael Boersma. Wij hopen dat het lekker gaat waaien !
Zojuist bereikte ons het bericht dat een omwonende bezwaar heeft gemaakt bij de gemeente, waarna Michael noodgedwongen heeft neergehaald. Een volledige verslag van zijn ervaringen komt in de volgende e-krant.

Zonatlas: dak geschikt of ongeschikt?

De Zonatlas laat inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Particulieren zien hoeveel panelen geplaatst kunnen worden en hoeveel elektriciteit ze opleveren. Provincie Noord-Holland stelt de tool beschikbaar aan de gemeenten in Noord-Holland en het Servicepunt Duurzame Energie faciliteert de gemeenten bij de implementatie. Bewoners krijgen antwoord op hun vragen over de tool bij ‘Veelgestelde vragen’. Het servicepunt zit bovendien klaar om overige vragen van particulieren via zonatlas@servicepuntde.nl te beantwoorden.
De deelnemende gemeenten zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.
Geen Zaanstad, geen Wormerland ....
Klik hier voor een demo. 


Verandering voorwaarden ?

In het contract met Greenchoice staat vermeld dat Greenchoice, en dus Zaanse Energie, het vastrechttarief van de regionale leverancier hanteert. In ons geval is die regionale leverancier: Nuon/Vattenfall.
Nu blijkt Nuon een truc te hebben uitgehaald. Omdat de energieprijzen licht dalen heeft Nuon het vastrechttarief verhoogd. En niet misselijk ook, Naar 3,25 Euro voor stroom en naar 3,50 Euro voor gas per maand. Dit is een verhoging van 30,5% voor stroom en 25,4% voor gas.
Nuon verzekert de klanten dat de totale rekening niet zal stijgen. Een slimme zet.
Extra zuur voor zelfopwekkers, de vaste lasten stijgen, ook als je vrijwel al je stroom saldeert.
Let op ! U betaalt nog een keer vastrecht en wel aan Liander. Dat tarief wijzigt niet.

Onduidelijk is op dit moment of Greenchoice deze nieuwe tarieven gaat volgen. Bedrijfsmatig gezien is dat wel zeer aantrekkelijk, je krijgt zomaar extra omzet in de schoot geworpen.

Het bestuur van de ZEK heeft Greenchoice hieromtrent om opheldering gevraagd.
We houden het voor u in de gaten.


Het stukje nieuwbouw windpark, aantrekkelijk duurzaam open source product voor het energieakkoord

Er zullen de komende jaren veel windmolens gebouwd worden. Maar er is nog geen goede manier om daar draagvlak voor te krijgen. Daarom is er een transparant en aantrekkelijk product nodig, om die windparken in consument vriendelijke stukjes te verkopen. Draagvlak is een achterhaald begrip. Verkoop die windparken van te voren aan burgers, net zoals woonwijken gepland en verkocht worden.
Een stukje windpark past zowel de huis eigenaar als de huurder. Koop een stukje windpark, dan krijg je de stroom en invloed op dat windpark.

Koop nu een aandeel in een nog te bouwen windpark. De opbrengst van de voorverkoop, gebruikt de gemeente voor de plannen, rapporten en de procedures. Een aantrekkelijk windpark plan wordt verkocht, in de voorverkoop, een fout plan niet. Laat de markt zijn werk doen. Dan moeten windpark ontwikkelaars en gemeenten hun best doen voor mooie windparken.
Hier meer informatie over dit product.

Micro-windmill on a penny

Micro windmolens kunnen je mobiel opladen

Smitha Rao and J.-C. Chiao van de Universiteit Arlington (Texas) hebben het molentje ontworpen en gebouwd. De breedte van de molen is 1,8 mm. Een rijstkorrel zou ongeveer 10 van deze molentjes kunnen bevatten. Honderden molentjes kunnen in de hoes van een telefoon gebouwd worden. Door met de hoes te zwaaien of wanneer het een winderige dag is kan voldoende stroom worden opgewekt om de telefoon op te laden.

Voortdurende soap opschaling het Windpaard

De opschaalsoap gaat voort en van een rustige oude dag voor het Windpaard is geen sprake.
Om te beginnen hebben o.a. Zaanstad en Amsterdam zich geroerd in Haarlem. De provincie en de gemeenten hebben gezamenlijk windmolenlocaties aan het Noordzeekanaal in ogenschouw genomen en er zijn kansen voor windmolens aan de Zaanse oever. Ook heeft de provincie ingezien dat de 105,5 MegaWatt extra, die Den Haag in Noord-Holland wil zien, er niet nog eens in de Wieringermeer bij kunnen. Onder andere aan het Noordzeekanaal dus. Dan zijn er nog de windmolens, die de provincie graag wil opruimen oftewel saneren. Eerst was het één voor twee molens en geen kilowattje erbij, nu mag de plaatsvervangende molen meer leveren, met een maximum van 2,5 Megawatt. Alleen een 80 kilowatt molen, zoals ons Windpaard telt niet mee, eigen schuld: hadden we hem maar op moeten schalen. Op moeten schalen ??? Daar zijn we al vanaf 2008 mee bezig ! En er was toch een overgangsrecht ? De Provincie zou toch bouwaanvragen van vóór 2011 ontzien ? Ja, daar wil Zaanstad even niet meer over praten, nou ja, beetje in de wandelgangen. En toen werd ZEK dus een beetje chagrijnig en heeft de ganse raad van Zaanstad aangeschreven. Vooral toen ons ter ore kwam dat gemeente Harenkarspel zich wèl met succes heeft beroepen op het overgangsrecht over 8 (acht!) windmolens notabene ! Ja, dan had de ZEK maar een advocaat moeten nemen. Nou, dat is weer lekker, met een oud en versleten Windpaard, die nog maar 5 centjes per kilowattuur opbrengt. In december 2013 waren dat nog elf centjes, maar met de Sinterklaasstorm sneuvelde de gehele krui-installatie. Bettink had ‘m met drie dagen weer aan het draaien, maar ZEK was drieduizend euro lichter. En nu, in maart zijn we al vier reparaties aan regeltechniek verder en is vierduizend euro in lucht opgegaan. Van de zomer nog eens nieuwe slijtneuzen en hoepla, weer 1450 euro weg. Advocaatje leef je nog? Ia, dea, Poef!

Nieuwtjes

Netwerk veilig bij 100% hernieuwbare energie
Berekeningen van het onderzoeksproject van het Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) tonen aan, dat in de toekomst de stabiliteit van het netwerk blijft gewaarborgd binnen een intelligent energiesysteem met 100% hernieuwbare energiebronnen.
De projectpartners hebben de eerste resultaten van hun driejarig werk in het openbaar gepresenteerd. Tijdens een life uitgezonden praktijktest, waarbij een aantal windparken, biogas- en zonnecel-installaties aan elkaar gekoppeld werden tot een combinatiecentrale met een gezamenlijk vermogen van meer dan 80 MW toonde aan, hoe een combinatie van hernieuwbare energie-installaties op dit moment al geregeld vermogen beschikbaar hebben en op deze manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit van de energievoorziening.

Duitsland gaat investeringen in energieopslag faciliteren
De afgelopen vijf jaar is Duitsland de hoofdverantwoordelijke geweest voor de prijsval van zonnepanelen met 80%. Het land bekijkt nu de mogelijkheden het volgende puzzelstukje goedkoper te maken: de opslag van energie. Dit gebeurt met hulp van de ontwikkelingsbank van de staat KfW.
Zes maanden geleden is deze bank gestart met de financiering van accu's voor particulieren en kleine zelfstandigen. Doel is een penetratie van meer dan 40% duurzame opwekking te bereiken.
Voor de initiële fase is 320 miljoen Euro beschikbaar.
En Nederland ? Nederland slaapt ..... op z'n gasbel om weldra in de diepte te verdwijnen.

EZ wil teugels laten vieren bij vergunningseisen kleine groene-leveranciers
Het ministerie van Economische Zaken wil kleine groene energieleveranciers minder verplichtingen op gaan leggen. Dit stelt het ministerie voor in het consultatiedocument bij het wetsgevingspakket Stroom, waarmee de Gas- en Elektriciteitswet worden samengevoegd en allerlei energieregelgeving op de schop gaat. Door soepeler om te springen met kleine groene vergunningshouders (tot 500 afnemers) wil EZ decentrale schone projecten niet in de weg zitten. De consultatie over het veelomvattende pakket Stroom liep tot en met 14 februari. Na het ontvangen van zienswijzen stuurt EZ een beleidsbrief naar de Tweede Kamer met een voorstel voor wet- en regelgeving.
Hmmmm... kennelijk slaapt niet iedereen.

Particuliere woningeigenaren hebben kunnen nu investeren iin een energiezuinige woning
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.
Meer gegevens op de website: http://ikinvesteerslim.nl/

Organische mega flow batterij belooft doorbraak voor opslag groene energie
Een team van onderzoekers in Harvard heeft een nieuw soort batterij gedemonstreerd die de manier waarop energie wordt opgeslagen fundamenteel kan veranderen. Hierdoor wordt opwek van schone energie ook economisch zeer interessant. Het onderzoek geeft informatie over de gebruikte materialen, zoals een electro-chemisch molecuul, gebaseerd op koolstof. Het molecuul is goedkoop en lijkt op de moleculen die energie opslaan in dieren en planten. De batterij is gebaseerd op vloeistof zonder electroden en gemakkelijk op te schalen. Klik hier meer informatie (Engels).

Hoezo kernenergie goedkoop ?
De eerste commercieel aanbestede kerncentrale in een westers land sinds Fukushima (Hinkley Point in het Verenigd Koningkrijk) heeft de volgende deal nodig gehad om gebouwd te worden:
- 92,5 Pence per kWh met afname verplichting (dus zelfs als de centrale op een zacht pitje moet draaien krijgt deze 92,5 Pence voor elke verloren kWh).
- een financieringsgarantie van de overheid ter waarde van 10 miljard Euro (constructiekosten worden geraamd op 17 miljard).
- de vergoeding (strike-price) wordt gecompenseerd voor inflatie waardoor tegen de tijd dat de centrale in bedrijf gaat dit reeds opgelopen kan zijn tot circa 14 Pence per kWh.
- de vergoeding duurt 35 jaar lang (subsidie voor wind duurt slechts 15 jaar).
Arme Britten ....

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meld u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de inning van de contributie voor de ZEK.
De incasso voor de contributie wordt in april aan de bank aangeboden. Heeft u geen incassocontract met de ZEK, dan verzoeken wij u de contributie van 10 Euro te storten op rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584.

Noteer in uw agenda: de jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op 23 april a.s.
De lokatie wordt in de volgende e-krant bekend gemaakt. We starten in ieder geval om 20.00 uur.

Elke tweede vrijdag in de maand is er vanaf 20:30 uur een bijeenkomst van Transition Town Zaanstreek, het Transitiecafé. Deelnemers aan de diverse projecten en uiteraard belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Groote Weiver, Industrieweg 1a, 1521NA Wormerveer, Tel.: 075-7370100, Mail: ttzaan@xs4all.nl
Meestal is een afvaardiging van de ZEK aanwezig.

Copyright © 2014 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
Postadres: Postbus 114, 1520 AC Wormerveer
Website: http://www.zaanse-energie-kooperatie.nl
Rekeningnummer: NL 61 TRIO 0254 706584

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl