Zaanse E-nergiekrant september 2013, nr. 04

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Van de voorzitter

Wat heeft de ZEK de afgelopen 25 jaar gedaan? Gestreden tegen kernenergie en het fossiele regiem, tegen arrogante RON, tegen populistische provincie? Geploeterd, gezwoegd, vóór schone energie zonder een luchtje? Of alleen gezek op niks af.

De ZEK heeft zich in haar 25 jarig bestaan met name gericht op windenergie.
Ook hebben we als een van de eerste aanjagers van zonne-energie, zonnepanelen op het ‘oude’ Groote Weiver neergelegd (1998).
Tegenwoordig lijken zonnepanelen zichzelf te promoten, dit natuurlijk met name bij huiseigenaren die hun huis in een optimale ligging hebben staan.

Afgelopen tijd heeft het bestuur van de ZEK gepoogd meer activiteiten en ideeën te bewerkstelligen die binnen onze brede doelstelling vallen.
En hebben we zelfs de Windhaan kunnen realiseren bij stichting de Groote Weiver.

Soms worden we benaderd door Zaankanters die fantastische duurzame ideeën hebben, echter wij hebben geen extra menskracht en energie om extra activiteiten te ontplooien.
Het bestuur is namelijk nog steeds bezig om het Windpaard te kunnen opschalen (een grotere neer te mogen zetten) en dit kost heel erg veel tijd en energie.

Daarnaast zijn we vaak op de Transition Town cafe’s in de Groote Weiver aanwezig geweest, hebben lezingen gehouden en georganiseerd, en hebben op een paar markten gestaan.
De ZEK zou meer algemeen bekend dienen te worden…

Echter we zouden ook onze en uw duurzame ideeën veel meer uit willen dragen..
Daarom zou ik u, als belangstellende, donateur of lid van de ZEK of afnemer van Zaanse Energie willen vragen of u ons daar misschien bij zou willen helpen.
Dus heeft u een paar uurtjes over om bijvoorbeeld: gezamenlijk op 14 september (van 10.00 tot 13.00 uur) rond het Windpaard te snoeien, onkruid wieden zodat het erf weer najaarsschouw klaar is

Bent u degene die het wel leuk vindt om zo nu en dan, samen een kraam van de ZEK te bemensen op een jaarmarkt of braderie in de Zaanstreek?
Wilt u meehelpen iets te organiseren voor onze leden en donateurs? Bijvoorbeeld de najaarsschouw, een lezing, een workshop? Heeft u bestuursambities?
Heeft u andere fantastische plannen?
Wij horen het graag en zien uit naar ook uw reactie…
info@zaanse-energie-kooperatie.nl

Thecla Graas
Voorzitter

Voor de verandering eens: subsidies op fossiele energie

De fossiele energiesector heeft in 2011 voor 623 miljard dollar (ruim 479 miljard euro) aan overheidssubsidies ontvangen. Dit blijkt uit ‘voorzichtige’ schattingen van Global Subsidies Initiative en het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
De subsidies gaan naar productie van fossiele brandstoffen (100 miljard dollar) en consumptie (523 miljard dollar). Dit consumptiecijfer is opgebouwd uit olie (285 miljard dollar), gas (104 miljard) en steenkool (3 miljard dollar). Ook ging nog 131 miljard dollar naar de fossiele brandstoffen om elektriciteit te produceren.
Door de subsidies hoeft de consument bijna 25 procent minder te betalen voor fossiele energie, aldus de onderzoekers.

Oproep (kost geen vrije tijd !)

U kent ze vast wel: de buurman, die zelf een zonneboiler heeft gemaakt, het nichtje die de kinderen met de fietsbak naar school brengt, de oom met zijn zelfbouwmolentje, en de tante die dikke truien breit voor de nacht van de nacht maar ook het bedrijfje van de warmtepompen, de installateur met goedkope zonnepanelen en de ambtenaar, die gul windmolenvergunningen uitdeelt. Allemaal met één en hetzelfde doel: de opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, watersnoden, tropische veeziektes, smeltende poolkappen, kortom de klimaatcrisis moet bevochten worden. Op het 25-jarig feestje van de ZEK , eind oktober en/of begin november, willen we alle Zaanse klimaatvechters de ruimte geven zich te presenteren in een toepasselijke ruimte.
En nog meer: Zaanse klimaatvechters mogen gratis adverteren in het jubileumnummer van de Zaanse Energiekrant, wat echt een bewaarnummer wordt met weetjes en adressen, die niet altijd op internet te vinden zijn.
Bent u zo iemand of weet u een bedrijf of persoon, die meer aandacht verdient, bel het door aan 06-33800429 of mail: info@zaanse-energie-kooperatie.nl onder vermelding van: “zaanse klimaatvechter”.


Fukushima, ramp moet nog komen

De problemen met het grondwater zijn genoegzaam bekend. Inmiddels is besloten de gond om de radioaktieve delen te bevriezen. Er is echter een ander groot probleem zich aan het vormen: door het continue inbrengen van water verzakt de grond onder unit 4.
Deze unit kreeg een klap van de aard-beving en zonk 36 inches. Alle bluswerk-zaamheden hebben daaraan een 30 inch toegevoegd. Nog vervelender is dat het gebouw onevenwichtig zakt en wellicht zal kantelen.


Verandering voorwaarden

De leveringsvoorwaarden voor Zaanse Energie zijn gewijzigd ten gevolge van wetgeving. Belangrijkste verandering is dat de wettelijke bedenktijd van 7 kalenderdagen naar 14 kalenderdagen is gegaan en dat de opzegtermijn bij Greenchoice van 5 dagen naar 30 dagen is gegaan. Hierbij hanteren wij overigens nog steeds geen boete bij voortijdige opzegging.


Incasso contributie 2013 voor leden en donateurs van de ZEK gaat van start

Eén van de zaken die het bestuur veel tijd kost is het innen van de jaarlijkse contributie. Omdat er geen acceptgiro meer wordt meegestuurd met de Zekrant vergeten veel leden het tientje over te maken.
Daarom heeft het bestuur gemeend te polsen hoe de leden staan tegenover een incassomachtiging. Gelukkig is dit een overweldigend succes. Meer dan 90 leden willen hieraan meewerken.
Omdat de banken binnenkort overgaan op IBAN en SEPA verandert de structuur van de bestanden die moeten worden aangeleverd bij de bank.
De programmering hiervan is vrijwel gereed, waardoor wij in staat zullen zijn rond 24 september a.s. de incasso uit te laten voeren.
Hartelijk dank voor uw medewerking !Opening Windhaan

Na veel oponthoud, o.a. door procedures aangespannen door de omwonenden is dan eindelijk de Windhaan gerealiseerd. Met de inzet van veel vrijwilligers van de Groote Weiver en de ZEK is de deadline gehaald. Het streven was om de molen met de Nationale Winddag in gebruik te stellen.

De wethouder van Zaanstad, Robert Linnekamp, verrichtte de opening. Op de bewuste dag stond er behoorlijk veel wind. De omstanders waren er getuige van dat de molen diverse keren in de beveiligingsstand ging. De ZEK heeft nu een "windmolenpark".
Een uitgebreid verslag is te lezen op de website van de ZEK en De Groote Weiver.

In het café van De Groote Weiver is een display opgehangen waarop de opbrengst van de molen getoond zal worden. Aan de programmering hiervan wordt nog druk gewerkt.


Energiebeurs in Brabanthallen Den Bosch, 24 tm 26 september

Energie besparen is noodzakelijk en loont. Op Energie 2013 kunt u advies inwinnen, condities vergelijken en kennismaken met nieuwe oplossingen. Alles om te komen tot een betrouwbare, voordelige energie-levering en een optimale verbruiks-besparing.
Het aanbod loopt uiteen van duurzaam bouwen tot biomassa en van windenergie tot decentrale energie. Naast een breed exposantenaanbod, biedt Energie 2013 een uitgebreid inhoudelijk programma vol workshops, congressen en lezingen. Bovendien kunt u een bezoek brengen aan het Solar Event en het PassiefBouwen Event. Na registratie heeft u gratis toegang tot alle drie evenementen. Op de eerste beursdag van Energie 2013, dinsdag 24 sept., organiseert VNU Exhibitions Europe in samenwerking met partners Bosch & Van Rijn, Windunie, Raedthuys en F&B het Congres Windenergie. Dagvoorzitter is Ruud van Rijn van Bosch & Van Rijn.
Meer informatie vind je hier.


Inschrijving kleine molentje

Omdat de "grote" molen bij de Groote Weiver nu gerealiseerd is kan het kleine molentje, dat op het dak van de Groote Weiver, staat worden verwijderd. Het molentje was als demonstratiemodel geplaatst om de tijd naar de plaatsing van de Windhaan te overbruggen.
Het molentje is inmiddels eigendom van de ZEK. Het lijkt het bestuur leuk om dit molentje per toerbeurt ter beschikking te stellen aan de leden. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt de molen voor een bepaalde tijd aan een lid uitgeleend.
Aansluiten op het lichtnet is geen enkel probleem: stekker van de omvormer in het stopcontact en klaar.
Heeft u belangstelling het eens met wind te proberen geeft u dan op. Dit kan via de contactpagina op de website of door een briefje testuren naar het vestigingsadres.
Mocht er veel belangstelling zijn dan zal op de najaarsschouw voor de volgorde worden geloot.

Voortdurende soap opschaling het Windpaard

"Het geval Windpaard wordt nu met de jurist van de provincie besproken en wij horen daar binnenkort de uitslag van. Wij hopen dat de volgende episode van een afronding kan verhalen."
Zo eindigde de vorige episode.
En toen werd het stil. En toen beëindigde onze onderhandelingspartner zijn contract met Zaanstad (hij gaat mooie dingen doen met een te bouwen windPARK in Zeeland). En toen... en toen ....
(Ssstt... volgens ingewijden is het altijd zo dat wanneer het stil is er "achter de schermen" wordt doorgepraat).

Het rare is dat je hoop blijft houden....

Nuon in het nauw door Marcel Wijkstra

Hallo ZEKkers,
Vrijdagavond werd ik gebeld door een dame van de NUON die mij vroeg naar de beweegredenen van mijn vertrek. Ik heb uitgelegd dat de primaire reden de overstap naar een lokaal georganiseerde leverancier is, mede getriggerd door ons initiatief voor "Enge Stroom". Vervolgens vroeg ze wat NUON zou kunnen doen om mij (in de toekomst) weer terug te kunnen krijgen als klant. Dus toen was daar ineens lobby-ruimte!
Ik weet niet in hoeverre het storm loopt voor de Zaanse Energie, maar ik zie hier wel een mogelijkheid om nieuwe klanten van de ZEK meteen voor een duurzaam karretje te spannen. Ikzelf heb het gehad over
(a) de onwil van de provincie om wind-op-land toe te staan (m.a.w. de NUON zou Jaap Bond onder druk kunnen zetten),
(b) de handel in emissierechten c.q. concessies waardoor NUON schijn-groene stroom levert die ook nog eens transportverliezen heeft,
(c) de kolencentrales die NUON en Essent aan het plaatsen zijn, en
(d) het steunen van locale initiatieven (zoals b.v. in de Engewormer, waar i.t.t. Wijdewormer wel een brede steun is voor windmolens).
Ik had het gevoel dat er veel aandacht was voor mijn relaas (misschien was ze heel goed getraind - maar ik had niet het idee dat ik een verhaal ophing wat ze verwachtte) dus als meer mensen door de NUON gebeld gaan worden, kunnen we de wereld misschien een klein beetje minder grijs krijgen.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meldt u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de inning van de contributie voor de ZEK. Omdat de ZEK groeit wordt dit steeds meer werk voor het bestuur. Een aantal leden betaalt via een overschrijving. Velen hebben een incassocontract getekend. De datum van de incasso zal rond 24 september liggen. Doet u niet mee met de incasso's: wilt u dan nog even nagaan of u inmiddels het tientje betaald heeft ? Hartelijk dank !

Noteer in uw agenda:14 september schoonmaakaktie bij het Windpaard.
Omdat bomen en struiken inmiddels het regelhuisje overwoekeren moet er worden ingegrepen om de koeling van de apparatuur veilig te stellen. Ook moet er wat onkruid worden verwijderd willen wij met de najaarsschouw het Windpaard kunnen bereiken.

Noteer in uw agenda: op 13 oktober 15.00 tot 17.00 vindt de jaarlijkse najaarsschouw plaats. Onder het genot van een molenbittertje en een molenspeculaas (een uitstekende combinatie) worden de laatste nieuwtjes doorgesproken.

Rob Joosten, de man van het verwarmen van zijn huis door middel van slangen in de sloot, is weer een stapje verder. Inmiddels heeft een website het levenslicht aanschouwd waarop de laatste stand van zaken wordt vermeld. Met name het project "Kassencomplex Osdorp" is een project waar veel mensen op dit moment erg druk mee bezig zijn. Warme Weiden gaat daar via een stuk land van 1,2 Ha 300 kW aan warmte leveren aan de kassen. Deze installatie gaat tussen de 40 en 50% aan besparing van het gasgebruik opleveren !
Hier is de site: www.warmeweiden.nl.

Op 26 oktober vindt in heel Nederland de Duurzame Huizen Route plaats. Deelnemers aan deze route geven bezoekers de gelegenheid kennis te nemen van door hen gerealiseerde duurzame technieken, zoals warmtepompen, zonnepanelen enzovoort. U kunt zelf ook deelnemen door uw huis open te stellen of door opengestelde huizen te bezoeken. De gemeente Zaanstad vindt het een uitstekend initiatief en ondersteunt dit van harte.
Meer informatie en een kaart van deelnemers op de site www.duurzamehuizenroute.nl.

Elke tweede vrijdag in de maand is er vanaf 20:30 uur een bijeenkomst van Transition Town Zaanstreek, het Transitiecafé. Deelnemers aan de diverse projecten en uiteraard belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Groote Weiver, Industrieweg 1a, 1521NA Wormerveer, Tel.: 075-7370100, Mail: ttzaan@xs4all.nl Meestal is een afvaardiging van het bestuur aanwezig.


Copyright © 2013 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam

De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.
U kunt deze aanmelden via ons e-mailadres:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl of via de
website: www.zaanse-energie-kooperatie.nl