Zaanse E-nergiekrant februari 2013, nr. 03

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Logo Zaanse Energie Kooperatie

Vijfentwintig jaar gezek door Dick Beets

Wat heeft de ZEK de afgelopen 25 jaar gedaan? Gestreden tegen kernenergie en het fossiele regiem, tegen arrogante RON, tegen populistische provincie? Geploeterd, gezwoegd, vóór schone energie zonder een luchtje? Of alleen gezek op niks af.

Met de Brede Maatschappelijke Discussie dacht Jonkheer de Brauw een democratische geur te geven aan zijn schone taak plaats te zoeken voor vijf (5!) nieuwe kerncentrales. Milieudefensie vond er een luchtje aan zitten: Wel of géén kernenergie, that’s the question. Tsjernobyl deed alle discussie verstommen en daar zat dan een gemêleerde groep Zaanse techneuten, milieuvorsers en politici te discussiëren over hoe de energievoorziening er dan wel uit hoorde te zien. Wakkere lieden in het gemeentebestuur, bij Milieufederatie Noordholland, op het platteland en zelfs bij energiebedrijf PEN vonden het gangbare energiebeleid ouseg stinken. Dat moest anders! De gemiddelde Zaankanter vond zo’n fris Lagerwey windmolentje wel staan, maar als energievoorziening moest er toch wel iets volwasseners komen. De wakkere lieden waren onderhand RON projectontwikkelaars, die wel geld roken aan een Duurzaam Bedrijventerrein: Hoogtij! Niks wilden ze te maken hebben met zo’n naar geitenwollen sokken meurende energiecoöperatie: een goed onderbouwd bod op de grond en zelfs een B.V., maar géén winst-streven, zelfs geen smeergeld, dat riekt naar onraad.

Hadden we maar geluisterd naar Schuhmacher: houdt het kleinschalig! Ieder huishouden energieneutraal, dan pas krijg je een gemeente klimaatneutraal. Zaanstad heeft het door, maar ook de burgers hebben het nu door: hier een molentje, daar wat zonnepaneeltjes, warmtepompje erbij. Nu nog worstelen met Liander met zijn slimme meters en netbeheerskosten. Burgers in Feldheim (D) hebben gewoon het energienet overgenomen.
En dichterbij: in het Wapen van Assendelft op 28 februari 20.00 laat Rob Joosten zien hoe je het huis warm houdt zonder gas, maar mèt een windmolentje of zonnepanelen.

Avond met Rob Joosten op 28 februari 2013, aanvang 20.00 uur

Rgelunit warmtepomp van Rob Joosten

De ZEK organiseert in het kader van het 25-jarig bestaan op 28 februari in het Wapen van Assendelft een avond waarin Rob Joosten zijn oplossing zal presenteren om een huis te verwarmen met warmte uit de sloot of uit de tuin of weiland. Jawel, ook al vriest het !
Rob heeft al diverse presentaties gegeven onder andere in de Beemster, maar ook voor onze collega-coöperatie Calorie in Castricum. De opkomst was dermate groot dat in Castricum moest worden uitgeweken naar de raadszaal.
En dat is niet voor niets, want behalve dat zijn prototype is opgebouwd uit standaard componenten is de installatie al bij verschillende mensen in werking om de eventuele kinderziekten eruit te halen.
Rob is electrotechnicus van beroep en heeft de besturingslogica zelf ontworpen.
Een deel van het bestuur is bij hem in Middenbeemster op bezoek geweest en heeft de installatie werkend kunnen bekijken.
Wij zijn dan ook heel blij dat hij voor ons tijd wil vrij maken en ons uitleg wil geven.

De installatie zal als bouwpakket beschikbaar worden gemaakt. Hiervoor is een stichting opgericht en onze collega-coöperatie Windenergie Waterland/Stichting Duurzaam Waterland helpt met een deel van de financiering.


Aanpassingen elektriciteitswet

De elektriciteitswet wordt aangepast. En zowaar voor de consument in gunstige zin. Artikel 31c, dat handelt over de maximale hoeveelheid te salderen stroom verandert. Was het in het verleden toegestaan maximaal 5000 kilowattuur te salderen, nu wordt deze grens losgelaten en is onbeperkt salderen mogelijk. Dat wil zeggen, salderen tot de nul. Als men meer opwekt dan men verbruikt, dan moet het stroombedrijf hier een redelijke vergoeding voor geven.
Zo, dat is in de pocket !

Eens kijken wat er nog meer verandert. Hee, ook artikel 29... Hee, ... een gigantische adder onder het gras !

Artikel 29, 1e lid: Het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd heeft betrekking op de ontvangst en het invoeden van elektriciteit door afnemers, ongeacht de plaats van ontvangst of invoeding van de elektriciteit en ongeacht de plaats van de aansluiting waar de elektriciteit op het Nederlandse net is ontvangen of ingevoed.

Artikel 29, 2e lid: Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt in rekening gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit ontvangt op een aansluiting op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. Het tarief kan verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder. In dat geval kan het tarief tevens verschillen voor het ontvangen of het invoeden van elektriciteit.

Dus: 2 tariefdragers zijn in werking getreden, in principe één voor verbruik en één voor invoeding. Dat is handig want dan is de Tweede kamer niet meer nodig om op enig moment een invoedtarief vast te stellen bij Algemene Maatregel van Bestuur om zo de transportkosten anders te verdelen tussen afnemer en invoeder. Het invoedtarief is nu sinds 2004 op nul gesteld.
Je hoeft geen waarzegger te zijn om te zien wat dat betekent: 's zomers een laag invoedingstarief en in de winter een hoog verbruikstarief. Zoals het in Zweden al is. Zweden ? Was Nuon niet Zweeds geworden ?
Zo kennen we ze weer: de elektriciteitswet is bij deze prima in orde gebracht voor de leveranciers. En de consument ? Die moet z'n mond houden en zonder morren de slimme meter accepteren....
Hoezo lobby ?

Logo Zaanse Energie

Overstappen naar Zaanse Energie nog makkelijker !

Per 1 december 2012 zijn er nieuwe regels die het opzeggen van energiecontracten nog eenvoudiger maken. Zij zorgen er onder andere voor dat u minder lang aan een verlenging van een energiecontract vastzit. En dat u sneller kunt opzeggen. Zo geldt voor energiecontracten een opzegtermijn van maximaal één maand.

Opzeggen
Volgens de nieuwe wettelijke regels moet u kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het contract hebt afgesloten. Heeft u dit bijvoorbeeld via een website afgesloten, dan moet u ook via die website kunnen opzeggen. Contracten per aangetekende brief beëindigen is dus niet meer nodig.

Energiecontract eerder opzeggen
Wilt u uw energiecontract voor het afgesproken einde opzeggen? Dan kan dat, maar dan mag het energiebedrijf u wel om een vergoeding vragen. Voor deze opzegvergoeding gelden vastgestelde bedragen.

Stilzwijgende verlenging van contract
Meestal sluit u een abonnement af voor een bepaalde periode. Na deze periode kan het abonnement vanzelf stoppen. Maar soms wordt het abonnement daarna automatisch verlengd. Men noemt dit ook wel een 'stilzwijgende verlenging'. 
Let op: Stilzwijgende verlenging bij energiecontracten is wel toegestaan.
Maar alleen als het daarbij wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd en u iedere maand kunt opzeggen. Een abonnement voor onbepaalde tijd is een abonnement zonder einddatum. Het loopt door totdat u het zelf opzegt.
Let op: Is uw energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd?
Dan mag het energiebedrijf geen opzegvergoeding meer vragen als u opzegt.


SDE+ voor 2013 gaat van start

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2013 wordt 4 april 2013 opengesteld. Er zit drie miljard euro in de SDE+ 2013. Dit budget is ten opzichte van 2012 verhoogd met 1,3 miljard euro.
AgentschapNL meldt dat de ‘systematiek van de SDE+ gehandhaafd blijft’. Dat betekent:
• Eén integraal budgetplafond.
• Een maximum basisbedrag van vijftien eurocent/kWh voor duurzame elektriciteit, 1,035 euro/Nm3 voor groen gas en 41,7 euro/GJ voor duurzame warmte.
• Gefaseerde openstelling.

De ZEK hoopt te kunnen deelnemen zodra de opschaling van het Windpaard kan worden gerealiseerd.


P-Nuts Awards

De P-Nuts Awards is dé vak- en publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan lokale, duurzame energie-initiatieven. Met de uitreiking van de P-NUTS Awards vieren zij dat lokale, duurzame energie al (lang) kan. Elk jaar zetten ze de voorlopers, de doeners, met een award in het zonnetje. Opdat wij van hen kunnen leren, omdat zij de paden al voor ons hebben gebaand en opdat anderen hen kunnen navolgen.

Dit gebeurt door een onafhankelijke jury, samengesteld uit verschillende vakgebieden, de inzendingen voor de P-NUTS Awards te laten beoordelen aan de hand van criteria die van te voren zijn vastgesteld. Uitgangspunten zijn:
• Een onafhankelijke en objectieve waardering voor lokaal opgewekte duurzame energie-initiatieven.
• Een onafhankelijke en objectieve waardering voor de beste ideeën.
• Aandacht genereren voor de best practices.
• Het publiek de mogelijkheid geven hun stem uit te brengen.


Power to the people

De Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) is opgericht op 22 september 2003.
De ZPV is in principe een consumenten-vereniging. Zij staat voor het behartigen van de belangen van eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen en dat zijn er al ruim 26.000 ! Zij geven onafhankelijke voorlichting over zonnestroomsystemen: panelen, omvormers, installaties enz. Ook lobbyen zij voor een deugdelijke terugleververgoeding zoals bijvoorbeeld die in Duitsland waarmee ze wereldmarktleider in PV zijn geworden.

De ZPV geeft een electronisch blad uit dat Power to the people heet. Het januari-nummer is verschenen en biedt een aantal interessante artikelen. Bijvoorbeeld een opsomming van gadgets die stroom kunnen bemeteren, zelfs van Ferraris-meters.
Ook de nieuwe generatie van Mastervolt omvormers wordt besproken of het rendement van windturbines.
Hier is de link naar het blad.

Zaanstad Stadhuis

Wij tanken op eigen dak

Sinds kort test de gemeente haar eigen smart grid, een slim netwerk. Wat houdt dat in?
Het betekent kortweg het slim afstemmen van vraag en aanbod. Belangrijke schakels in dit netwerk zijn het aanbod uit duurzame bronnen (gemeentelijke zonnepanelen) en de vraag (auto’s laden). Beide zijn grillig, maar wel goed voorspelbaar. Aan de ene kant met de weersverwachting, aan de andere kant met een reserveringssysteem voor de gemeentelijke elektrische auto’s. Daarnaast speelt de variatie in energiekosten een rol. Iedereen kent dag- en nachttarief, maar de prijs van energie fluctueert veel meer en is sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Een slimme klant maakt daar gebruik van. Zaanstad wil dat doen door bij een hoog eigen energieaanbod de eigen elektrische auto’s te laden. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de autogebruiker wel de gevraagde kilometers kan afleggen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, is slimme technologie nodig: het smart grid.

Op 1 maart 2013 is er om 14:00 uur een bijeenkomst op het Stadhuis Zaanstad om de lancering van dit smart grid te vieren.

Voortdurende soap opschaling het Windpaard

Welkom in “duurzaam” Noord-Holland, waar de ZEK al sinds december 2008 bezig is om toestemming te verkrijgen het Windpaard op te schalen naar een 850 kW turbine.
Voor iedereen een goede zaak, zowel voor omwonenden als voor de ZEK en Zaanstad.
Een nieuwe turbine draait veel rustiger, maakt veel minder geluid en is voorzien van verbeterde techniek. Bovendien helpt de ZEK op deze manier om Zaanstad in 2020 klimaatneutraal te krijgen. En de ZEK kan de opgewekte stroom rechtstreeks aan de deelnemers van Zaanse Energie leveren.
Na de tranentrekkende belevenissen die Dick Beets zo treffend heeft beschreven in de vorige ZE-krant zijn we toe aan een nieuwe aflevering.

Nu dan eindelijk Zaanstad geen bezwaren meer heeft komt Provinciale Staten (coalitie D’66, PvdA, CDA en VVD (met anti-windman Jaap Bond) met een verrassingsaanval. Net op het moment dat de bouwvergunning verleend zou worden mocht er van de provincie voor windmolens geen spa meer in de grond. Na de storm van protesten van de afgelopen maanden is er voor lopende projecten een uitzondering gemaakt. Hoera !

Dachten we. Echter in het beleid wat over lopende projecten gaat zijn er twee nieuwe voorwaarden ingefoezeld en hebben we pech. Het Windpaard staat in een vogelgebied en tegen een woonwijk aan. Dus weer naar Haarlem om uit te leggen hoe het in het echt zit en dit geen probleem is. Met een officiële quickscan over het vogelgebied onder de arm.

Het bleek niet bekend dat wij al zo lang bezig zijn met de opschaling, het was niet duidelijk dat het project status had. Het geval Windpaard wordt nu met de jurist van de provincie besproken en wij horen daar binnenkort de uitslag van. Wij hopen dat de volgende episode van een afronding kan verhalen.

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meldt u dan aan via de ZEK-website (contactpagina). Maar afmelden kan natuurlijk ook.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de inning van de contributie voor de ZEK. Omdat de ZEK groeit wordt dit steeds meer werk. Een aantal leden betaalt via een overschrijving. Maar ook een aantal leden niet. Niet omdat deze leden de contributie niet willen betalen, maar omdat het makkelijk vergeten wordt. Het bestuur is behoorlijk veel tijd kwijt met het nalopen van deze leden. Dit is de reden dat het bestuur besloten heeft de leden de mogelijkheid te bieden elk jaar een éénmalige incasso te laten uitvoeren. Uiteraard is dit volledig op vrijwillige basis, maar u zou het bestuur er wel een dienst mee bewijzen.

Noteer in uw agenda: de Algemene Ledenvergadering van de Zaanse Energie Koöperatie vindt plaats op 24 april 2013 in de Stolp, Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan.

Elke tweede vrijdag in de maand is er vanaf 20:30 uur een bijeenkomst van Transition Town Zaanstreek, het Transitiecafé. Deelnemers aan de diverse projecten en uiteraard belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Groote Weiver, Industrieweg 1a, 1521NA Wormerveer, Tel.: 075-7370100, Mail: ttzaan@xs4all.nl
Tijdens dit café is er de mogelijkheid gelijkgestemden te ontmoeten en met elkaar bij te praten. Het café is tevens een geschikt moment voor informele en korte presentaties. Mensen die informatie willen delen wordt gevraagd van te voren contact op te nemen. Er is ook een groep die zich richt op Energie.

De subsidieregeling van gemeente Zaanstad om uw huis energiezuinig te maken is inmiddels overtekend. Er was budget van 90.000 Euro. Het is nog wel mogelijk om in te schrijven, echter u wordt wel op de wachtlijst gezet. Hier vindt u meer informatie.


Copyright © 2013 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
De ZEK is regelmatig in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?
Voor 10 Euro is hij/zij donateur, voor 10 Euro en een eenmalige inleg van 50 Euro is hij/zij lid.