Zaanse E-nergiekrant september 2012, nr. 02

Uitgave van de Zaanse Energie Koöperatie

Het Windpaard

Zaanse Energie

Zaanse Energie omdat we van Zaans houden,
omdat het duurzamer is dan atoomstroom,
omdat het duurzaam en goed voor je portemonnee is,
Zaanser kan het (bijna) niet.
Opdat we de Zaanstreek nog duurzamer kunnen maken.


Een historische gebeurtenis op een prachtige historische Zaanse locatie. Hiermee is een al jarenlang gekoesterde wens van de ZEK in vervulling gegaan.
De Zaanse Energie Koöperatie kan nu ook duurzame energie gaan leveren en wel in het jaar van de coöperatie! Wij doen dit onder de naam: Zaanse Energie. Omdat behalve groene elektriciteit ook gas geleverd kan worden spreken we van Energie en niet van Stroom.

Wettelijk is vastgelegd dat energielevering aan klanten ononderbroken moet zijn. Als Zaanse Energie Koöperatie kunnen wij dat (nog) niet waarmaken, wij hebben dus een geregistreerde energieleverancier nodig die dat wel kan. Als partner hebben wij na een gedegen vooronderzoek voor Greenchoice gekozen. Deze energieleverancier kent voor u en ons een aantal voordelen.

ZEK tekent contract met Greenchoice

Op vrijdag 15 juni is in verfmolen De Kat aan de Kalverringdijk het contract ondertekend tussen de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en Greenchoice. Het was een feestelijke en gezellig samenzijn . Sinds 18 juni 2012 kunnen de Zaankanters echte Zaanse Energie afnemen. Hiermee steunen zij de Zaanse Energie Koöperatie die daarmee nog meer duurzame energie projecten in de Zaanstreek kan ontwikkelen en uitvoeren. Het Zaanse Energiebedrijf (locaal + duurzaam) levert gegarandeerd groene stroom aan haar leden.

Open winddag

Global Wind Day 15 juni 2012

De NWEA (Nederlandse Wind Energy Association) organiseert al een aantal jaren de Nederlandse winddagen op 15 en 16 juni. Zo ook dit jaar.

Dit jaar had de NWEA ook windmolen-eigenaren gevraagd hun turbine op 16 juni voor bezoekers open te stellen. Dan vond namelijk de eerste Open Winddag plaats.

Meer dan 20 windturbines in Noord-Holland,  Friesland en Utrecht zijn uiteindelijk opengegaan voor publiek. Ook ons Windpaard in Assendelft was die dag open.
Immers wij vonden het een leuk initiatief ook al hadden we de dag ervoor net onze lancering van Zaanse Energie gehad !

Dus vroeg in de ochtend hebben we de partytent opgezet en alle spulletjes uitgestald. De “meterkast” van de windturbine kon bekeken worden. Daarnaast had de NWEA ons ook van allerlei promotiemateriaal voorzien. Verder heeft Dick het aankondigingbord voorzien van nieuwe tekst. Jan had de koffie klaar: dus bezoekers konden komen.

Er is een aantal geïnteresseerde bezoekers langs geweest, enkelen waren zelfs door het lezen van een “tweet” langs gekomen.
We hadden een goede ochtend!
Jan van der Laan bedankt voor je gastvrijheid!

Logo Zaanse Energie

Levering door Zaanse Energie

Bent U al afnemer van Zaanse Energie?
Hiermee kunt u de ZEK namelijk geweldig mee steunen!

Greenchoice is ook het afgelopen jaar als een van de beste duurzame stroom energieleveranciers gekozen. Veel van onze leden, donateurs zullen al in het verleden bewust hebben gekozen voor Greenchoice als hun energieleverancier. Daarnaast zullen zij misschien ook voor andere energie-besparende en/of energieopwekkende producten (zonneboiler, pv panelen) bij hun thuis hebben gekozen..

Is uw energieleverancier nu al Greenchoice?
Dan is het overstappen naar Zaanse Energie helemaal makkelijk !
U kunt zich met een berichtje aanmelden op onze site en Greenchoice zet uw huidige geldende contracten over op Zaanse Energie.
Heeft u nog vragen, kijk of ze beantwoord worden op www.zaanse-energie.nl.
Zijn er toch nog onduidelijkheden dan horen wij deze..
Heeft u hulp nodig / zit u om uitleg verlegen dan horen wij dat ook graag.

Heeft u een bedrijf dat energie nodig heeft, dan kunt u om een offerte vragen.


Loop Groep Wormer

Afgelopen woensdag vond er een bijzondere uitreiking plaats in Wormer. Alle leden van Loop Groep Wormer werden voorzien van een prachtig shirt. Met daarop de tekst Loop Groep Wormer aan de voorkant en het logo van de Zaanse Energie Koöperatie aan de achterkant.
Twee groepen die zich beide inzetten voor het goede doel. Loopgroep Wormer is opgezet door Sisca Duinmaijer en Maarten van Wijk. Tijdens een van haar lange reizen kwam Sisca terecht bij een kindertehuis op Sumatra. Dat kindertehuis is opgezet door een Nederlandse vrouw Saskia Landman.
Sisca werd gegrepen door het enthousiasme waarmee Saskia haar doel nastreeft. Ze besloot ter plekke dat ze terug in Nederland geld zou gaan inzamelen voor dit goede doel. Loopgroep Wormer zorgt er voor dat het het kindertehuis voor de wind gaat. Zij sponsort een kindertehuis in Bukit Lawang op Sumatra. Wanneer er startgeld betaald moet worden voor het meelopen met een georganiseerde loop dan doen ze hetzelfde bedrag ook in een spaarpotje voor Bukit Lawang.
Erelid van loopgroep Wormer Dick Beets is tegelijk ook zekretaris van de Zaanse Energie Koöperatie, een vereniging die ijvert voor duurzame energie via windmolens en zonnepanelen. Zo langzamerhand voorzien ze steeds meer huishoudens van echte Zaanse energie vanuit hun molen ‘t Windpaard in Assendelft. Deze groene energie (elektra en gas) is zelfs 0,25 cent per kWh en per m³ goedkoper dan de grijze (niet schone) energie van Nuon. Ook saldeert Zaanse Energie van harte de zelfopgewekte energie met zonnepanelen of een klein molentje.
Wij hopen dan ook dat steeds meer mensen Zaanse energie van de ZEK gaan afnemen.
In overleg met het bestuur van de ZEK besloot Dick om T-shirts te laten drukken voor alle leden van de loopgroep, zodat we voorlopig goed gekleed aan de start verschijnen. Wilt u meer info betreft het goede doel zie de website: www.kindertehuisbukitlawang.nl.

Enercon E53

Reactie op meldpunt Noord-Holland

Zoef,zoef,zoef! Woef,woef,woef! Broem,broem,broem! Kukelekúúúú! Wat de een prachtig vindt, is voor de ander irritant. Na het Polen-meldpunt is er nu een site, waar men zijn ongenoegens kan spuien over Windmolens in Noord-Holland. Kennelijk denkt men dat je zomaar een windmolen ergens kan plaatsen als je grond en geld hebt.
De ZEK weet beter: Alles is per omgevings-vergunning geregeld en met name het geluid, (de Lden over 24 uur)  is in ons land veruit de strengste van Europa.
Windmolens worden geplaatst om schone energie te leveren. Helaas is de molenfabricage weggepest uit ons land. Niettemin hebben ze bij KENZ-kranenbouw in Zaandam laten zien wat voor prachtige werkgelegenheid windmolens geven. En dan nog het zogenaamd “draaien op subsidie”. Op de stroombeurs APX is de kWh prijs zo laag doordat de  overheid steenkolen- en kernenergie met het zesvoudige van duurzaam subsidieert.
Zodoende hoeven de Nuons en Essents op de energiemarkt slechts rond de 4 cent per kWh voor windstroom te betalen.
En dan nog is alleen de eerste 10 molenjaren subsidie op de wind kWh prijs nodig.

Met vriendelijke ZEK-groet,

Dick Beets, Engewormer 22, Wormer

Nieuwe logo's

Nieuwe logo ZEK

Nu na bijna 25 jaar, is het bestuur van de ZEK van mening dat we een passender logo moesten gaan voeren/krijgen. Maar tussen het besluiten en realiseren heeft een zeer lange tijd gezeten. Ik kan U vertellen dat het ontwerpen van een nieuw logo ontzettend lastig is. Want waar dient een logo voor? Herkenbaarheid? Maar hoe wil de Zaanse Energie Koöperatie herkend worden? Wat is haar kracht?
We zijn een streekgebonden kracht, ZAANS. We gaan voor duurzame energie, stroom en molens horen bij de Zaanstreek. In de eerste nieuwsbrief hebben we reacties gevraagd aan onze leden en donateurs over de tot dan toe ontwikkelde logo’s door het bestuur zelf.
We hebben een aantal reacties van u gehad, waarvoor ik u hartelijk wil danken! Maar uiteindelijk konden we om verschillende uiteenlopende redenen niet verder met de eerder voorgedragen logo’s.
Met de lancering van Zaanse Energie op 15 juni dachten we het logo voor Zaanse Energie te hebben. (plaatje van stekker en molen) Het logo voor Zaanse Energie stond al vast, was al gebruikt voor de nieuwe website, maar toch hebben we als bestuur besloten het te wijzigen.
We zijn een heel nieuwe weg ingeslagen met behulp van Ronald Tebra van Imagineart.
Ronald nog bedankt voor je verfrissende input! Je zou bijvoorbeeld de Zaan en een stroomteken kunnen herkennen in de logo’s.
Dus vanaf nu kunt onze nieuwe logo’s terugvinden.

Thecla Graas.

Avond met Jeroen Kruisheer

Op 25 juni j.l. vond in de Knapzak in Wormerveer een avond plaats waarin Jeroen Kruisheer zijn presentatie over zonnepanelen ten doop hield. Jeroen is van plan een adviesbureautje te starten over duurzaamheid. Het bleek dat hij ervaring heeft met het gezamenlijk inkopen, installeren en berekenen van zonnepanelen. Maar ook over de distributie van de energie uit zo’n gezamenlijk project, waarbij mensen in verschillende appartementen wonen, had hij verrassende slides. De avond liep een beetje uit door de vele vragen die vanuit het publiek werden gesteld.
De ZEK had zelf ook voor materiaal gezorgd dat een aantal misverstanden over zonnepanelen uit de weg ruimt. Door middel van dit soort avonden streeft de ZEK er naar kennis en kunde te verspreiden. Wij wensen Jeroen veel succes met zijn initiatief !

Mededelingen

Wilt u deze e-krant voortaan per e-mail ontvangen meldt u dan aan via de ZEK-website (contactpagina).

Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de contributie voor de ZEK. Heeft u deze nog niet betaald dan verzoeken wij u vriendelijk deze te voldoen op het bankrekeningnummer:
25.47.06.584 van de ZEK bij de Triodosbank. Alvast hartelijk bedankt !
U ziet: we hebben een nieuw rekeningnummer bij een duurzame bank. Volgend jaar zullen we u voorstellen per éénmalige incasso uw contributie te voldoen.


Copyright © 2012 Zaanse Energie Koöperatie
Alle rechten voorbehouden

Ons e-mailadres is:
contact@zaanse-energie-kooperatie.nl
Wij zijn gevestigd op:
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
Binnenkort komt de ZEK een aantal keer in het nieuws.
De ZEK wil groeien om meer invloed te kunnen uitoefenen en ook meer duurzame projecten te kunnen ondersteunen.
Kent u iemand die u lid kunt maken ?