Zaanse Energie Koöperatie


Link naar site Zaanse Energie
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in kWh)

White Ranch:192.231
Het Windpaard:3.423.274
Zonneveldt:198.502
Totaal:3.814.007

Archief van eerdere berichten van De Zaanse Energie Koöperatie

SDE+ 2013, de details

9 februari 2013

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2013 wordt 4 april 2013 opengesteld. Er zit drie miljard euro in de SDE+ 2013. Dit budget is ten opzichte van 2012 verhoogd met 1,3 miljard euro. AgentschapNL meldt dat de ‘systematiek van de SDE+ gehandhaafd blijft’.
Hier meer informatie en de details

Subsidie van Zaanstad voor energiezuinig maken huis (inmiddels overtekend)

31 januari 2013

Nog steeds is het mogelijk subsidie te verkrijgen om uw huis energiezuiniger te maken. Zonnepanelen, dak isoleren, plaatsen HR++-glas, voor alle zaken kunt u een subsidie krijgen. Minimale investering is 2000 Euro en maximaal 10.000. De subsidie is max. 25% van het totaalbedrag.
Hier meer informatie en aanmeldingsformulier

Drukbezochte kick-off van Transition Town Zaanstreek

26 januari 2013

Vrijdagavond 25 januari vond in de Groote Weiver in Wormerveer onder grote belangstelling de kick-off plaats van Transition Town Zaanstreek. Transition Towns zijn een wereldwijd fenomeen. In feite gaat het om de herontdekking van kleinschaligheid, de menselijke maat en samenwerking. Het streven is om op kleine schaal duurzame samenlevingen te doen ontstaan. Meedoen is makkelijk, leer meer over Hoofd, Hart en Handen en ga daarvoor naar de site van Transition Town Zaanstreek en kijk hoe je kunt beginnen of deelnemen aan reeds gestarte activiteiten.
Hier is de link naar de site van Transition Town Zaanstreek De zaal loopt vol, te weinig stoelen

Zaanstad Voor De Wind: een pro-actief beleid met medewerking van de Zaanse Energie Koöperatie

9 januari 2013

Nederland wil meer windmolens op land. Dat is al geruime tijd regeringsbeleid, maar de praktijk is weerbarstig. Wind op land stagneert. Provinciale Staten Noord-Holland kiest zelfs voor een windmolenstop in de provincie.
Sommige gemeenten laten het daar niet bij zitten. Zaanstad wil in 2020 klimaatneutraal zijn, en daarvoor moeten alle registers open. Een speciaal opgericht Energie Ontwikkel Team (EOT) zet dan ook flink in op wind.
Door als gemeente op zoek te gaan naar kansen en partners die windenergie willen realiseren, onderscheidt Zaanstad zich. Tijmen Keesmaat van het EOT zegt: Wind en Zaanstad horen bij elkaar. Agentschap NL ondersteunt deze innovatieve aanpak, en wil er graag aandacht voor.
De ZEK is hierin partner van gemeente Zaanstad, zie hiervoor deze link naar het filmpje van New Energy TV.

ZEK geïnterviewd door RadioTVNoord-Holland

8 januari 2013

Daags voor de stemming van Provinciale Staten over het nieuwe windbeleid heeft RTVNH op de radio een vraaggesprek met de ZEK uitgezonden. Ook werden er tv-opnamen gemaakt, echter deze zijn alleen op de website te zien. Hieronder het filmpje met dank aan RTVNH.

En hieronder het interview voor de radio.

Japan start kerncentrales weer op

28 december 2012

Dan heb je een land, dat getroffen is door aardbevingen en een tsunami. Waar diverse kerncentrales zijn ontploft. Waar honderdduizenden mensen moesten vluchten voor radioactieve straling. Waar tientallen kilometers land onbruikbaar zijn geworden. Een land dat de atoombom twee keer heeft meegemaakt. En nog steeds worstelt met de gevolgen daarvan. Hoe debiel moet je zijn om kerncentrales, die op bewezen gevaarlijke plekken staan weer aan te schakelen.
De debiel heet Shinzo Abe en is de nieuwe premier van Japan.
(Artikel op last van de Volkskrant verwijderd).

Provinciale Staten stemt windmolens weg

18 december 2012

Provinciale Staten volhardt in het standpunt dat er geen nieuwe windturbines in Noord-Holland meer mogen worden bijgeplaatst. Er wordt een drietal uitzonderingen gemaakt. Het lopende project in de Wieringermeer zal worden afgemaakt waardoor Noord-Holland voldoet aan de landelijke eisen. Verder mogen projecten die gestart zijn vóór 11 april 2011 worden afgemaakt. (Het opschalingsverzoek van de ZEK voor het Windpaard dateert van december 2008). En alle molentjes tot 7 meter ashoogte mogen ook nog. En dat is het dan. Welkom in duurzaam Noord-Holland.

De ZEK spreekt in bij Commissie Ruimtelijke ordening en Milieu van Provinciale Staten

10 december 2012

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland heeft een moratorium ingesteld over de bouw van nieuwe en vervanging van bestaande windturbines.
De ZEK wordt hierdoor vol getroffen. De ZEK heeft schriftelijk een zienswijze ingediend (klik hier voor de pdf). Ook kon de ZEK inspreken bij de Commissie Ruimtelijke ordening en Milieu. Dick Beets nam voor 3 minuten de honneurs waar. Hieronder zijn uiteenzetting:

--- Vrijdag 30 november, gelijk met de aankondiging van deze zitting tegen windenergie, stond in het Noord-Hollands Dagblad, kennelijk de spreekbuis van het NH provinciebestuur, halve paginagroot, met olifantsletters "Angst voor extra windturbines blijft". Ik dacht er achteraan: -Ja,windmolenangst, gevoed door het Provinciebestuur-.
Vervolgens stond er, één bladzijde verder een piepklein berichtje: "IJskappen smelten drie keer zo hard" (als in de jaren ’90). Dit geeft precies weer hoe de houding van het Provinciebestuur is ten aanzien van het klimaat- en energievraagstuk: "Duurzaam is wel een mooi etiket, om ondernemers te helpen de omzet aan te jagen, maar we hebben geen boodschap aan het klimaatoverleg in Doha, Quatar, dat op dit moment gaande is."
Of de zeespiegel nou stijgt met één derde millimeter per jaar, of een hele: het blijven toch maar millimeters. En de bodemdaling in Noord-Holland is ook maar enkele millimeters per jaar. Who cares ? De bekende Louis 14e mentaliteit: après nous le déluge.
Het provinciebestuur negeert hiermee degenen, die weigeren zo te denken.
De Zaanse Energie Koöperatie bestaat uit reëel denkende mensen, die niet alleen twijfels hebben over een prestigeobject als de nieuwe kernreactor in Petten, die dagelijks 40 megawatt aan anti-duurzame energie in de Noordzee zal smijten, maar óók de consequentie onder ogen zien en het mooie van windenergie in praktijk brengen met hun laatste spaargeld.
Ons "Windpaard" draait al 18 jaar en nog nooit heeft iemand haar lelijkerd durven noemen, hoewel ze met 2 wieken wat "spastisch" loopt en luidkeels de kiloWatturen in het net stopt. Met een verjongde uitvoering is ze niet alleen lieflijker, maar produceert ze het 10-voudige en kunnen de ZEK-leden eindelijk stroom van eigen molen afnemen.
Graag willen wij weten welk slodder-onderzoek uw mening staaft dat windturbines lelijk zijn en dat het genoeg reden is om het klimaat- en energievraagstuk te negeren. ---

INFODOC-avond Groote Weiver

26 november 2012

In de INFODOC-serie worden documentaires die raken aan het thema transitiecultuur - de veranderingen die nodig zijn voor een duurzamere wereld - vertoond en soms ook besproken of gekoppeld aan een discussie. Op de avond van 23 november was ook de Zaanse Energie Koöperatie aanwezig om te vertellen over ons product: Zaanse Energie. Behalve de ZEK waren ook de gemeente Zaanstad en de Hemmes-groep aanwezig om hun verhaal te vertellen. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht en er ontstonden levendige discussies.

Voorzitter ZEK houdt presentatie over Zaanse Energie

Najaarsschouw bij Het Windpaard

26 november 2012

Tjonge, wat een najaarsschouw was dat. En wat een weertje, het kacheltje van Jan hoefde amper aan, wat wil je ook met dik 30 Zaanse energie en dito molenbitter-liefhebbers op een kluitje. Wind was er amper en genoeg zon voor de Duurzaam Doedelzakkende Dames om schouwgangers zoals Bert Boer, Gerrit Jan vd Schoor en Ton Smit aan te trekken naast een aantal nieuwe gezichten. Zelfs Cees Pauw was met zijn vrouw Rie vanuit Groet afgereisd. Het Windpaard maalde er niet om, vrolijk gingen de wieken rond om toch nog wat Wattjes Zaans-groene stroom vers-van- de-molen te leveren.

Gezellige boel najaarsschouw

Duurzame spiegelkoffer ongekend succes

13 november 2012

De door de Zaanse Energie Koöperatie geproduceerde energiekoffer voor de bovenbouw van het basisonderwijs is bij de aanvang van dit schooljaar al door meer dan 8 scholen aangevraagd in het kader van lessen over duurzaamheid. De koffer is inmiddels tot het einde van het schooljaar gereserveerd.
Hier meer informatie over de koffer.

Najaarsschouw bij Het Windpaard

17 oktober 2012

Op 18 november vindt de najaarsschouw plaats bij Het Windpaard. Onder het genot van molenspeculaas en een molenbittertje worden de laatste ontwikkelingen besproken. De bijeenkomst start om 14.30 en duurt tot 16.30 uur. Leden, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Bijeenkomst voor lokale duurzame energie- initiatieven in Noord-Holland:
Samen sterk voor eigen energie!

25 september 2012

We nemen onze energiehuishouding in eigen hand! Het bruist in Noord-Holland van de lokale duurzame energie initiatieven. De ruim 40 initiatieven die Milieufederatie in Noord-Holland in het vizier heeft zijn allemaal met hetzelfde avontuur bezig: lokaal een initiatief op poten zetten om zelf energie duurzaam op te wekken of te besparen. Uw initiatief maakt deel uit van deze krachtige beweging! In dit avontuur zijn wij allen zelf de deskundigen. Door samen te werken maken we de droom waar.
Locatie: Serah Artesan, Dam 2, 1506 BD Zaandam. De locatie is 10 minuten lopen vanaf station Zaandam
Hier meer informatie.

Succesvolle lancering Zaanse Energie

18 juni 2012

Een unieke gebeurtenis. Een nieuw locaal duurzaam energiebedrijf is gestart in de Zaanstreek! Vrijdag 15 juni is in verfmolen De Kat aan de Kalverringdijk het contract ondertekend tussen de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en Greenchoice.

Zaanse Energie en Greenchoice tekenen contract

Een historische gebeurtenis op een prachtige historische Zaanse locatie. Hiermee is een al jarenlang bestaande wens van de ZEK in vervulling gegaan.
Immers, de Zaanse Energie Koöperatie heeft al vele jaren haar windturbine aan de Noorderweg 1 in Assendelft draaien. Deze heeft al 2 miljoen duurzame kilowatturen opgebracht. Vanaf heden heeft u de keuze om energie af te nemen van Zaanse Energie om daarmee de Zaanse Energie Koöperatie in de gelegenheid te stellen duurzame projecten te ondersteunen.

Zaanse Energie en Greenchoice met contract

Een aantal leden heeft gelijk de pen ter hand genomen en heeft hun huidige energiecontract omgezet in een contract met Zaanse Energie. Zie voor meer informatie de website: www.zaanse-energie.nl

Voor eerdere berichten zie de archiefpagina.

VERKIEZINGEN: standpunten over duurzame energie

31 augustus 2012

Op 12 september gaat Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Op de site van Energieportal worden per partij puntsgewijs de duurzame energieonderwerpen aangegeven. Op dit moment hebben nog niet alle partijen hun verkiezings-programma vastgesteld: VVD en PVV ontbreken in het overzicht. SGP heeft geen energieonderwerpen opgenomen. (Stand 6 juli j.l.)
Hier meer informatie.

Regeling subsidie voor zonnepanelen bekend

12 juni 2012

De Rijksvoorlichtingsdienst maakt bekend dat particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, vanaf 2 juli 2012 vijftien procent van het aankoopbedrag terug kunnen krijgen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De regeling vloeit voor uit het begrotingsakkoord dat is gesloten tussen vijf partijen in de Tweede Kamer. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling maximaal 22 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd. Hier meer informatie.

Aankondiging Open Winddag op 16 juni
Openstelling Windpaard 10.00 – 13.00 uur

7 juni 2012

Met de campagne "Global Windday" wil de wind-energiesector in de hele wereld bedrijven, overheden en particulieren informeren over het gebruik van de wind als belangrijke en aantrekkelijke energiebron. En onze windwereld begint in de Zaanstreek, bij de Zaanse Energie Koöperatie,vandaar dat wij ook ons Windpaard ter bezichtiging voor u openen.
Vanaf 10.00 uur bent u welkom om de Lagerwey 18/80 te bezichtigen op het erf van Fam. van der Laan, Noorderweg 1, 1566 NW in Assendelft. Eventuele openstaande vragen ten aanzien van wind-, zonne- of andere duurzame energie zullen we proberen te beantwoorden.

Aankondiging
Lancering Zaanse Energie op 15 juni

6 juni 2012

Het is zover, een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: de Zaanse Energie Koöperatie kan nu ook duurzame energie gaan leveren. Wij doen dit onder de naam: Zaanse Energie. Omdat behalve groene elektriciteit ook gas geleverd kan worden spreken we Energie en niet van Stroom. Op 15 juni 2012 wordt het contract getekend met Greenchoice in molen De Kat op de Zaanse Schans vanaf 15h30.
U bent van harte welkom voor een hapje en een drankje. De toegang tot de signeersessie is vrij. Zaanse Energie heeft zelf een website waar u terecht kunt voor achtergrondinformatie of om u aan te melden. Klik hier voor de website. (www.zaanse-energie.nl). Groen denken is groen doen !

Aankondiging
Zonnepanelen.. hoe zit dat nu? op 25 juni

7 juni 2012

Altijd al meer willen weten over zonnepanelen? Hoe werken zonnepanelen? Wat kosten ze? Wat levert het op? Hoe zit het met verzekeren? Hoe kan ik ze financieren? Wat betekenen de termen? Waarom nu en niet later? Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis? Hoe kan het op mijn dak worden gemonteerd/gelegd? Al dit soort vragen en meer beantwoord door een onafhankelijk ervaringsdeskundige Jeroen Kruisheer van Evergreenergy !
Maandagavond 25 juni 2012 Locatie: De Knapzak, Noordeinde 18, 1521 PA Wormerveer. Vrije toegang, aanvang 20.00 uur.

Verslag Solar Future 2012

31 mei 2012

Donderdag 24 mei vond in de sfeervolle Lichtfabriek in Haarlem de Solar Future 2012 plaats. De conferentie in tien punten samengevat, hier is de link.

European Solar Days 2012

20 april 2012

Het grootste evenement ter promotie van zonne-energie vindt plaats van 5 tot 13 mei. 19 Europese landen doen mee, en Nederland is, onder aanvoering van brancheorganisatie Holland Solar, ook van de partij. Ook dit jaar worden er in het kader van de Solardays Open Huizen georganiseerd.
Het idee is simpel: Particulieren met 'zon op het dak' zetten in die periode een middag of avond (naar keuze) hun deuren open voor geïnteresseerden uit de eigen omgeving. In 2011 deden 130 enthousiaste eigenaren van zonne-installaties mee waaronder veel ZPV-leden. Het is een leuke manier om kennis en ervaringen te delen met mensen uit de buurt en zo hopen we de zonnevlek in Nederland verder te laten groeien! Hier meer informatie.

Zaanse Energie Koöperatie stopt energie in leskoffer

29 maart 2012

Dat de Zaan groot geworden is met wind weet iedereen. Dat wind stroom kan opleveren ook. Maar dat je wind kunt maken is minder bekend. De Zaanse Energie Koöperatie heeft er een leskoffer over gemaakt, speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs.
Het is geen houten kist met stoffig lesmateriaal, maar een kunstwerk. Een eigentijds spiegelend poppenhuis, met drukcilinder en vier luchtpompen. Geen lees-kist, maar een doe-kist. Aan de leerlingen om te ondervinden hoeveel inspanning (= energie) het kost om één enkel LED-lampje te laten branden. Of om te onderzoeken hoe je zon-licht optimaal gebruikt door de meubels te verdraaien! De kunstkoffer is bedacht door Dick Beets, Benno Graas en Jaap Velserboer.

Onthulling spiegelkoffer bij obs Het Palet in Krommenie
Donderdag 29 maart om 10h30 is de leskoffer samen met het NME in gebruik genomen op openbare basisschool ‘Het Palet’ in Krommenie bij groep 8.
Scholen kunnen zich inschrijven op de uitleen van de door ons ontworpen spiegel (duurzame) kunstkoffer bij het NME. Zie voor uitgebreide omschrijving en foto's het tabje Onderwijs:Duurzame Kunstkoffer.
De koffer is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van het Honig Laan fonds en de Haëlla Stichting.

Workshop "Duurzaamheid in de praktijk"

28 maart 2012

De Groote Weiver in Krommenie organiseerde op 28 maart samen met de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en politieke vereniging ROSA een workshop om je eigen energieverbruik te analyseren en met aanwijzingen van Kees Groot en andere coaches te verbeteren.
Kees Groot heeft een praktijk gericht verhaal gehouden over hoe deelnemers naar hun eigen huis kunnen kijken en waar men op moet letten om zuiniger met energie om te gaan, dan wel zelf energie te gaan opwekken.
Zonneboilers, zonnepanelen (en de laatste prijsontwikkelingen en efficiency), warmtewisselaars, isoleren en ventileren en nog meer tips kwamen aan de orde.
Het overgrote deel van ons energieverbruik (gemiddeld 70%) zit echter in mobiliteit. In de workshop werd dit verbruik meegenomen om een beter besef te krijgen voor de orde van grootte van dingen.

Duurzame workshop in De Groote Weiver KrommenieNa deze inleiding werden de specifieke thuissituaties van de deelnemers besproken.
Diverse deelnemers droegen zelf ook nog tips aan. Een geslaagde avond !

Politieke markt in gemeentehuis Wormerland

27 maart 2012

Om de politiek voor te lichten over de plannen van de ZEK en de Engewormer om de polder energieneutraal te maken, heeft Marcel Wijkstra voor de raadsleden en andere belangstellenden een presentatie gegeven.
Hoewel de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn kon al wel een aantal kengetallen worden gegeven. Ook werd duidelijk dat de Zaanse Energie Koöperatie al meer met dit bijltje heeft gehakt. Hier vind je de Powerpoint-presentatie.

Presentatie ZEK in Wormerland op politieke marktNa de presentatie werd er in groepjes verder gediscussieerd.

Dick Beets in discussie met wethouder Hendriks van WormerlandHier pleit Dick Beets van de Zaanse Energie Koöperatie bij wethouder Hendriks voor doorgang van het project.

Marcel Wijkstra in discussie met wethouder De Groot van Wormerland Marcel Wijkstra in discussie met wethouder De Groot.

De organisatoren hebben de fracties benaderd of zij meer voorlichting wilden, maar dit vond men niet nodig. De stemming onder de raadsleden ten aanzien van het project kan positief worden genoemd.

Earth Hour op 26 maart

9 maart 2012

Op 26 maart vanaf 20.30 uur vindt Earth Hour plaats, een wereldwijd evenement. Tijdens Earth Hour doen miljoenen mensen bedrijven en steden een uur lang het licht uit en maken op die manier duidelijk dat ze de toekomst van de aarde belangrijk vinden. Wilt u dit jaar ook het signaal geven dat we goed voor onze aarde moeten zorgen ? Doe dan ook mee en meldt u aan op www.wnf.nl/nl/earth_hour/.

SDE+: extra categorie voor wind op land

17 februari 2012

Minister Verhagen informeert de kamer middels een brief dat voor wind op land een extra categorie wordt geïntroduceerd. Deze categorie gaat per 1 mei (fase II) in; het basisbedrag bedraagt 85 €ct/kWh bij 2.650 vollasturen per jaar. Ook het advies van ECN en Kema dat de basis vormt voor dit besluit kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Energyboard moet rol Noord-Holland in Energy Valley meer glans geven

16 februari 2012

ALKMAAR (Energeia) - De provincie Noord-Holland heeft een Energyboard in het leven geroepen als extra stimulans voor de duurzame energiesector in de kop van Noord-Holland. De board, waarin naast de provincie ook ondernemers en onderzoeksinstellingen in de regio zijn vertegenwoordigd, moet er ook voor zorgen dat de bescheiden rol van Noord-Holland Noord in Energy Valley "meer in balans" komt met de zware rol die Groningen, Drenthe en Friesland nu spelen in deze netwerkorganisatie voor de versterking van de Noordelijke energiesector: "Noord-Holland hobbelt in dit samenwerkingsverband nu wat achteraan.

Lees verder.....

De board moet daar verandering in brengen", aldus provincie-woordvoerder Anne Verschraagen tegenover Energeia. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Energyboard opgericht volgens het advies van 'kwartiermaker' Ton Hoff, oud-directeur van ECN. Het energieonderzoekscentrum in Petten wordt nu in de board vertegenwoordigd door zijn opvolger Paul Korting.
Voorzitter van de board is Noord-Hollands gedeputeerde Jaap Bond (klimaat en duurzame energie, CDA). Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd met Jan Folkerts (Ballast Nedam), Rob Tompot (Peterson), Wim van Lieshout (HVC), Jan Willem van Hoogstraten (Taqa Energy), Peter Molengraaf (Alliander), en John Braakman (Zon Energie Groep).
Provincie-woordvoerder Verschraagen geeft aan dat de board in april in een uitvoeringsagenda zal aangeven op welke projecten er wordt ingezoomd. Die agenda zal dan aansluiten op het zogenoemde koersdocument duurzame energie waaraan Provinciale Staten nu de laatste hand legt. Verschraagen geeft alvast aan dat de board vooral zal inzetten op offshore wind, biomassa vergassing en duurzaam bouwen.
Parallel aan de oprichting van de Energyboard loopt bij de provincie de oprichting van een (revolverend) duurzaam energiefonds met een omvang van EUR 85 mln. Voorwaarde voor ondernemers om straks geld uit het fonds te krijgen, is dat ze zelf minimaal 50% investeren in een project.

Succesvolle start project Engewormer

12 februari 2012

Op 12 februari 2012 vond de eerste meeting plaats met de bewoners van de Engewormer met als doel eens te praten over het energieneutraal maken van de hele polder Engewormer. De opkomst was bijzonder groot, van de 45 gezinnen die in de polder wonen waren er 31 vertegenwoordigd.

Lees verder.....

Eerst vertelde Ayham wat het doel van deze bijeenkomst was.

Ayham presenteert het doel van de bijeenkomst van Engewormer

Hierna vond een presentatie plaats van Dick over de geschiedenis en het hoe en waarom van de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK). Hij maakte duidelijk met cijfers van de afgelopen 20 jaar dat investeren in eigen energie-opwekking een lucratieve bezigheid was en nog steeds is.

Dick Beets presenteert de ZEK tijdens de eerste bijeenkomst van Engewormer

Na Dick werd het woord gegeven aan Johan Kiewiet. Johan is een vertegen-woordiger van de Amelandse Energie Coöperatie. Deze coöperatie heeft al meer dan 1000 leden en levert ook energie aan deze leden. Johan besprak een aantal praktische zaken.

Johan Kiewiet van de Amelandse Energie Cooperatie Engewormer

Hierna kreeg Peter ten Bruggecate (Adviseur milieubeleid Milieudienst Waterland) van de gemeente Wormerland het woord. Hij beantwoordde een aantal vragen uit de zaal.

Milieu-ambtenaar uit Wormerland in Engeworner

De opkomst in EngewormerDe opkomst was groot.

Omdat er ruime belangstelling bestaat gaat de groep van vier, Ayham Bayzid, Dick Beets, Roelf Steendam en Marcel Wijkstra een aantal voorstellen uitwerken.
Hierna zal een nieuwe bijeenkomst worden belegd.

>>Terug naar het begin van de pagina<<