Zaanse Energie Koöperatie


Meld u aan voor Zaanse EnergieLink naar site Zaanse Energie
Volg ons op Facebook
Windkracht van het KNMI

Actuele wind (KNMI)

Energie opgewekt door de ZEK (in Kwh)

White Ranch:115.772
Het Windpaard:3.341.018
Zonneveldt:165.492
Totaal:3.622.282

Zaterdag 25 oktober: Duurzame Huizen Route in Zaanstad (helaas nog niet in Wormerland)

13 okt 2014

Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 25 oktober 2014 stellen huiseigenaren in heel Nederland vrijwillig hun huis open. Zij tonen u graag hoe zij hun huis energiezuinig hebben gemaakt. In een ongedwongen sfeer krijgt u ervaringen uit de eerste hand te horen en is er alle tijd om vragen te stellen.
Heeft u vragen over zonnepanelen of over isolatie of vraagt u zich af hoe u het beste kunt beginnen? De Duurzame Huizen Route is een mooie manier om op die vragen een antwoord te vinden. De deelnemende huizen zijn stuk voor stuk goede voorbeelden die inspireren om zelf aan de slag te gaan.
Na afloop wordt op dezelfde zaterdag 25 oktober door gemeente Zaanstad een EnergieCafé georganiseerd vanaf 16.00 uur in de Fabriek. Ook vertegenwoordigers van de ZEK zullen hier aanwezig zijn. Het eerste EnergieCafé wordt mede georganiseerd omdat tijdens de Stadsgesprekken (waarbij ook de ZEK aanwezig was) naar voren kwam dat mensen er behoefte aan hebben om wetenswaardigheden over energiebesparing en duurzaam opwekken met elkaar uit te wisselen.
Op deze site
is informatie aanwezig over de huizen die meedoen. Wil je ook je huis openstellen ? Neem dan even contact op via de contactpagina.

Zaterdag 13 september: Leefbaarheidsfestival in Rosariumpark te Krommenie

In het Rosariumpark in Krommenie wordt op zaterdag 13 september het leefbaarheids-festival georganiseerd. Om 12 uur wordt het festival geopend. Dan wordt ook de informatie markt geopend waar allerlei informatie over Wonen, Milieu en Duurzaamheid te vinden zal zijn. De ZEK zal met een stand op de informatiemarkt aanwezig zijn, dus kom even langs !

15 juni: Open Winddag

5 juni 2014

De Open Winddag vindt dit jaar plaats op zondag 15 juni van 14.00 tot 16.30 uur bij het Windpaard. Voor leden en donateurs geldt dat een Extra Algemene Leden Vergadering is ingelast, deze start om 15.00 uur. Doel is goedkeuring te verkrijgen voor de financiële afwikkeling van 2013. Indien nodig wordt er om 15.30 uur een tweede Extra ALV gehouden.
Uiteraard is er de mogelijkheid het Windpaard te bezoeken en inlichtingen te verkrijgen over Zaanse Energie.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de achtergrond van de naam Windpaard (Simon Boers).

Windpaard hoezo?
Oktober 1994: bij de officiële in werkingstelling van onze hagelnieuwe Lagerwey 18/80 windmolen won de vondst van ZEK medeoprichter Simon Boers de naamgevingswedstrijd. En zo werd zij gedoopt ‘het Windpaard’. Simpelweg omdat het wapen van Assendelft een paard is. Maar zo makkelijk kom je er niet vanaf bij Simon, amateur archeoloog bij AWN in Zaandijk.
Assendelft is ontstaan als nederzetting van de Kelten, een bijzonder trots volk dat 4 eeuwen voor Christus vanuit midden-Europa naar het westen trok. De nalatenschap van de Kelten is nog steeds te vinden in Bretagne, Ierland en Wales, waar de taal het Gaelic nog steeds wordt gesproken en geschreven. Gaelic was ook de taal van de Galliërs, die we kennen als de nachtmerrie van de Romeinen: Asterix en Obelix. De Romeinen waren uit op de hoogstaande kennis van natuur en ecologie van de Druïden, de priesterklasse. Maar uit chagrijn, dat die kennis onbereikbaar bleek besloot Julius Caesar deze priesterklasse van de aardbodem te vagen.
De Romeinen, die niet eens goed potten konden bakken, kookten in de urnen van de Kelten. Hun overheersing hield ook geen stand en zo brak het tumult uit in Eire en Engeland, waar in 465 koning Arthur, zoon van een Romeinse generaal en Keltische prinses, aan de ronde tafel gezeten, het heft in handen nam. Ook tumult in Holland en wel in Assendelft, dat zijn naam kreeg door het Keltische symbool van eenheid, een stapeling van (karre) assen en het graven in de veenbodem. Delven is graven en de delfstof was turf voor verwarming, maar vooral voor het gezonde gerstebier. En zo werd Assendelft 9 meter lager. Geleefd werd er ook in tumult ofwel de tumulus, een stapeling van ringen met woongangen en poorten. Met al dat gedelf en gegraaf delfden zij bijzondere Keltische paardengraven, waarvan er minstens één bijzonder graf is teruggevonden door de AWN. En zo kwam Assendelft aan zijn wapen: het paard, ook veelvuldig te zien op de door Arondeus gemaakte wandkleden in het statige provinciehuis te Haarlem.
Ons Windpaard, Hippus Aelolus, Hippo Ventus, Loengta,....
Zo gebeurde het en zo kwam het tot stand en zo gaf Simon met onze Lagerwey een onmisbare cultuurbijdrage aan Assendelft.
Dick Beets

windpaard loengta

17 april: Energiemarkt in Provinciehuis

17 april 2014

Op 17 april heeft de ZEK wederom een presentatie verzorgd in het Provinciehuis voor Gedeputeerde Staten. Weer ging het over het opschalen van ons Windpaard. De ZEK tracht in samenwerking met andere turbine-eigenaren toch nog een opschaling te realiseren. Hieronder Dick met de stand die vragers en aanbieders samen moet brengen.

Stand ZEK in Provinciehuis

Op vrijdag 21 maart spreekt Marjan Minnesma over dit onderwerp in het Zincafé Kogerkerk. Marjan Minnesma is directeur van de stichting Urgenda en al 3 jaar achtereen nummer 1 van de Duurzame 100 van het dagblad Trouw.
Marjan Minnesma zal vertellen over haar drijfveren om zich in te zetten voor een duurzame wereld. Wat inspireert haar, wat houdt haar gaande en hoe gaat zij met tegenvallers om ?
De avond wordt georganiseerd door de Hervormde Kerk Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan en begint om 20.00 uur. De kerk bevindt zich direct naast het viaduct in de A8 tegenover de AH-supermarkt (hoek Raadhuisstraat/ Verzetsstraat

Vrijdag 7 februari: Warme Truiendag

9 februari. 2014

Op initiatief van Milieu Defensie Zaanstreek, Transition Town Zaanstreek en de Zaanse Energie Koöperatie vond op 7 februari een Zaanse Warme Truien Dag plaats. De gebeurtenis begon om 18.00 uur met een biologische vegetarische maaltijd. Het was druk, maar met wat met inschikken was er toch plaats voor iedereen. Hierna volgde gastspreker Fred Gardner, een bevlogen innovator en voorstander van duurzame energie. Hij vertelde over de energie-transitie die zich afspeelt in Noord-Holland, waar de kansen liggen, maar ook hoe particulieren kunnen bijdragen. Duidelijk was aan de grafieken dat het mis gaat met de fossiele grondstoffen. (Maar ja, dat is inmiddels hardhandig duidelijk geworden in Groningen).

Samen met een vriend heeft hij een bedrijf opgericht dat zich toelegt op het energieneutraal maken van woningen. Niet zomaar woningen maar volledige straten met huizen die gebouwd zijn in de 60-er en 70-er jaren, de zogenaamde doortochtwoningen. Voorgevel eruit, achtergevel eruit, dak eraf. Nieuwe prefap voorgevel, nieuwe achtergevel met superisolatie en luchtverversingssysteem al ingebouwd. Nieuw dak, zonnepanelen, warmtepomp, nieuwe vloer, nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Dit geheel te realiseren in 8 dagen, spulletjes kunnen blijven staan. De heren hebben berekend dat dit voor 50.000 Euro uitkan. Pilots worden uitgevoerd in Zwaag (gemeente Hoorn). Maar de crux is gelegen in het feit dat de aflossing en rente voor deze 50 mille kan worden opgebracht uit de vermeden energiekosten. In 20 jaar af te lossen, resultaat: een energieneutrale woning met een hogere waarde dan voorheen. Het concept is dermate haalbaar dat de plaatselijke Rabobank al medewerking heeft toegezegd.

Fred Gartner bij De Groote Weiver in Wormerveer
Dhr. Gardner aan het woord

Zaterdag 2 november:
Zaanse Energieke Klimaat Markt

25 okt. 2013

In het kader van het 25-jarig bestaan organiseert de ZEK de Zaanse Energieke Klimaat Markt. Op zaterdag 2 november van 13.30 tot 16.00 uur kunt bij de kinderboerderij in het Darwinpark in Zaandam energieke ideeën opdoen, vragen stellen en u informeren. Tijdens deze markt staan er allerlei met name Zaanse vrijwilligers-organisaties die zich inzetten voor een beter klimaat !
Zo zullen o.a. KMZ (Kontakt Milieubeheer Zaanstreek), de Kledingbank, het Repaircafe uit Zaandam, LETS Zaanstreek, Transition Town en de Zaanse Energie Koöperatie met hun producten en activiteiten aanwezig zijn. Ook zijn er verscheidene mensen aanwezig die zelf energieke constructies hebben gerealiseerd om duurzame energie te genereren. Toegang is gratis.
Adres: De Weer 31, 1504 AH Zaandam

Zondag 13 oktober: Najaarsschouw

23 sept. 2013

Noteer in uw agenda: op zondag 13 oktober van 15.00 tot 17.00 vindt de jaarlijkse najaarsschouw plaats bij Het Windpaard. Onder het genot van een molenbittertje en een molenspeculaas (een uitstekende combinatie) worden de laatste nieuwtjes doorgesproken. Wij hopen op een mooi windje.
Het Windpaard is gesitueerd naast de boerderij van de familie Van der Laan, Noorderweg 1, 1566NW Assendelft.

Zaterdag 14 september: Onkruid verwijderen

9 sept. 2013

Op 14 september van 10.00 tot 13.00 uur wordt het pad naar het Windpaard weer onkruidvrij gemaakt. Ook moeten rondom het regelhuisje de nodige takken en struiken worden verwijderd. Dit is nodig om een goede koeling van de apparatuur te waarborgen. Heeft u een uurtje over, graag, want behalve nuttig is het ook gezellig.

Tweede totempaal van de ZEK opgericht

17 juni 2013

Wethouder Linnekamp (Zaanstad) opent de Windhaan bij De Groote Weiver in Wormerveer
Na vele jaren voorbereiding is het dan eindelijk gelukt. Een tweede windmolen is aan het arsenaal van de ZEK toegevoegd. De molen, een Heydewind 2,5 kW is geplaatst op het terrein van het REM-eiland voor de ingang van het cultureel centrum De Groote Weiver. Zaterdag 15 juni j.l. verrichtte wethouder Robert Linnekamp van de gemeente Zaanstad de openingshandeling. Hij benadrukte dat initiatieven als deze helpen om Zaanstad in 2020 energieneutraal te maken.
Hij hoopt dat er meer van dit soort initiatieven worden ontplooid.
De molen heeft de naam Windhaan gekregen om een drietal redenen, de haan/kip
is het symbool van De Groote Weiver, de haan helpt ons wakker te schudden om meer voor duurzaamheid te gaan en de Windhaan is een dier als het Windpaard en het komende Windveulen.

Tweede totempaal van de ZEK, de Windhaan
De naam de Windhaan is aangedragen door Nathan Wouda, die hiermee een
A-solar zonne-oplader heeft gewonnen.

Uitreiking prijs aan Nathan

Via deze link vind je een verslag op de site van Transition Town Zaanstreek.

Ingebruikname molen van De Groote Weiver

13 juni 2013

Uitnodiging
Op Zaterdag 15 juni – Global Wind Day 2013 – zal om 14.00 uur wethouder Robert Linnekamp de windmolen van de Zaanse Energie Koöperatie en De Groote Weiver in werking zetten. Ook wordt dan de naam van de molen bekendgemaakt.
Het betreft een 2.5 kW windturbine van het Duitse merk Heydewind die De Groote Weiver en de jubilerende Zaanse Energie Koöperatie (25 jaar) met vereende krachten hebben weten te realiseren voor de deur van De Groote Weiver, op het REM-eiland complex in Wormerveer. De molen, met 1,5 m lange wieken en een ashoogte van 13,5 m, zal stroom opwekken voor het cultureel centrum.
Een plek die - naast culturele activiteiten - steeds meer een trefpunt wordt voor mensen die een verduurzaming van de maatschappij voor ogen hebben.

Druk werk aan molen De Groote Weiver

Waarom een windmolen? Windenergie is een schone en een oneindige duurzame energiebron die dag en nacht stroom kan leveren: de netto CO2-uitstoot is 50 keer lager dan bij fossiele energieopwekking. Daarbij hoort windenergie van oudsher bij de Zaanstreek. De molen, vormgegeven als een zonnebloem, zal bijdragen aan educatie en bewustwording op het gebied van energie. In de bar wordt gewerkt aan een display waarop te zien is wat er aan energie wordt opgewekt. Deze cijfers worden vertaald naar inzichtelijke symbolen waaruit kan worden opgemaakt welke elektrische apparaten kunnen werken op de inkomende stroom. Het concept van wattage en kilowattage kan zo meer context krijgen. Energieverbruik wordt hierdoor inzichtelijk voor de medewerkers en de bezoekers: een eerste stap om te kunnen besparen!
Een groep vrijwillige ‘molenaars’ kan bovendien uitleg geven aan groepen en geïnteresseerden. Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers en windmolentjes helpen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De noodzaak hiervoor wordt steeds breder gedragen en is niet langer een doemdenken van een kleine groep maar juist wetenschappelijk meer en meer geaccepteerd.

Met de molen heeft De Groote Weiver deze signaalfunctie!

Zaanse Energie Koöperatie bestaat 25 jaar !
door de voorzitter Thecla Graas-Bouman

30 mei 2013

En dat is een feestje waard. Op 28 februari hebben we in het kader van dit 25-jarig bestaan onze eerste informatieavond georganiseerd in het Wapen van Assendelft met medewerking van Rob Joosten. Een 70-tal mensen was ingegaan op onze uitnodiging voor de viering van onze verjaardag. Op 3 juni is er wederom een avond waarbij de ZEK en Urgenda acte de presence geven: “Duurzaam in de Zaanstreek; Duurzaam leven- dichtbij en bereikbaar” georganiseerd door Doopsgezind Zaanstreek in de Vermaning te Wormerveer om 20.00 uur.
Maar als je jarig bent mag je ook cadeautjes vragen. Het mooiste cadeau zou zijn de toestemming voor de opschaling van het Windpaard, echter dat laat nog even op zich wachten. Een heel ander cadeau, maar waar de coöperatie ook erg blij van zou worden zou zijn, is dat nog meer Zaankanters over zouden stappen op Zaanse Energie.

Lees verder.....

Zo´n fijn verjaarscadeau kan er mede voor zorgen dat we ook op andere fronten meer kunnen doen met verduurzaming in de Zaanstreek. Ook kunnen we laten zien dat we met een steeds grotere groep mensen zijn, die het belangrijk vinden om zorgvuldig en bewust met ons energiegebruik en onze energiebehoefte om te gaan.
Met Zaanse Energie kunnen we stroom aanbieden die van eigen bodem komt.
Je kunt zelfs het Windpaard zien draaien vanaf bijv. de Provinciale weg en zo kan je aan je andere familieleden of (klein)-kinderen laten zien waar jouw stroom wordt opgewekt tijdens de jaarlijkse najaarsschouw. Prachtig, niet!
Overal in het land borrelen locale energie-initiatieven op. Mensen vinden het steeds belangrijker om onafhankelijk te zijn of te worden van grote energieleveranciers.
Ze zijn het wachten op de maatregelen van de overheid zat en willen zelf aan de slag. Ze organiseren zich. Maar hoe begin je dan en hoe ga je verder? Waar moet je beginnen? Hoe organiseer je je? Hoe financier je het? Er rijzen vele vragen voordat je ook maar een stap hebt kunnen zetten. Gelukkig is de Zaanse Energie Koöperatie al een aantal stappen en ook jaren verder. Inmiddels hebben we ons Windpaard al bijna 19 jaar draaien en hebben we de investering van destijds al weer afgelost.
Echter het opschalen, het vervangen van het Windpaard, is ook nu nog niet gemakkelijk. Inloopavonden, inspraakavonden, bestemmingsplannen, vergaderingen en vele overleggen later weten we nog steeds niet hoe we er voor staan. Uren en uren heeft het bestuur van de ZEK erin gestoken om een grotere productie van Zaanse Energie te kunnen genereren van 50 naar 500 huishoudens. Ook de techniek voor nieuwere windturbines staat niet stil. De moderne windturbines zijn geluidsarmer, draaien veel rustiger en hebben vaak minder slijtagegevoelige onderdelen. Het bestuur wacht nog steeds met spanning op de uitspraak van provincie Noord-Holland ten opzichte van onze specifieke situatie, namelijk de opschalingvraag. Ondertussen proberen we ook op andere duurzame initiatieven onze aandacht te vestigen. Heeft u deze eerste viering van ons feestje gemist, dan krijgt u vast een herkansing om opnieuw met ons het jubileum te vieren.
Namelijk op de Landelijke Open Winddag 15 juni 14.00 uur hopen we in samenwerking met De Groote weiver een windmolen(tje) officieel in gebruik te nemen. U bent allen van harte uitgenodigd.
Thecla Graas-Bouman

Maandag 3 juni: Duurzaam leven - dichtbij en bereikbaar

21 mei 2013

Deze avond wordt georganiseerd door Doopsgezind Zaanstreek, als opstap om meer bij duurzaamheid stil te staan. Marc Buiter van Stichting Urgenda vertelt over duurzame gebiedsontwikkeling en Thecla Graas van de Zaanse Energie Koöperatie over de mogelijkheden voor Zaanse Energie.
Aanvang om 20.00 uur in de Vermaning te Wormerveer, Zaanweg 57.

ODE doet voorstel voor SDE+ verdubbelaar

13 april 2013

De toepassing van de SDE+ maakt het mogelijk om wind-energieprojecten rendabel te exploiteren. De regeling garandeert een opslag op de grijze stoomprijs tot een vastgesteld rendabel maximum. De regeling legt een groot beslag op gebudgetteerde subsidiemiddelen, doordat in de praktijk slechts een deel van het gegarandeerde subsidiebedrag hoeft te worden uitgekeerd. De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) stelt een iets andere uitvoering voor waardoor gebudgetteerde middelen effectiever kunnen worden ingezet en er twee maal zoveel projecten gehonoreerd kunnen worden. Uiteindelijk is dan voor wind op land binnen afzienbare termijn een subsidievrije exploitatie mogelijk.
Nadere informatie over het voorstel vindt u hier (een pdf-bestand).

Bomvolle zaal bij lezing van Rob Joosten die zijn huis verwarmt uit de sloot.

2 maart 2013

Bomvolle zaal bij lezing Rob Joosten

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Zaanse Energie Koöperatie verzorgde Rob Joosten een lezing over zijn uitvinding om met warmte uit de sloot, weiland of tuin een huis te verwarmen. Aan de hand van een schema vertelde Rob hoe “simpel” dit systeem in elkaar zit. Zijn prototype is samengesteld uit een aantal onderdelen die in elke bouwmarkt te verkrijgen zijn. Natuurlijk dient er wel het een en ander aangepast te worden om een aantal koel- en warmtetechnische problemen op te lossen.

Lees verder.....

Zon, wind en regenwater zorgen ervoor dat de temperatuur in de grond op voldoende diepte zomer en winter vrijwel constant is. Onder de grond vindt constant transport plaats van warmte (en koude). Warmte die aan de grond of het water wordt onttrokken wordt, afhankelijk van de bodemgesteldheid, snel weer aangevuld.
Het kostte de aanwezigen moeite te beseffen dat 5 graden Celsius ook warm is.
En dat is het als je het tegenover een koudemiddel zet dat bij -47 graden Celsius begint te koken, zoals de koelvloeistof in de airco maar ook in de koelkast.
In principe zijn een slang (van 50 tot enkele honderden meters), een omgekeerde airco, een warmtewisselaar, een vijverpomp en een ventilator voldoende om uitgaande van een grond- of watertemperatuur van 5 graden lucht op te warmen tot 40 graden. Wel is er natuurlijk stroom nodig om de apparatuur te laten werken. In het geval van Rob is dat ongeveer 1 kilowatt. Hij dekt dit verbruik af met een paar zonnepanelen die in zijn tuin staan opgesteld.
Uit de zaal kwamen veel vragen over bijvoorbeeld de lengte van de slang, hoe die het best te verdelen over het grondoppervlak en of je de kruipruimte onder het huis ook kan benutten (nee dus). De ideale diepte om de slang in te graven of in de modder van de sloot te leggen ligt tussen de 1 meter en 1 meter 50. Met een hectare land is het mogelijk om een 50-tal woningen te verwarmen.
Het revolutionaire van dit systeem is dat er, eenmaal de slangen onder de grond gebracht geen omkijken naar is. Vee kan gewoon op het land grazen, landbouw kan gewoon doorgang vinden. Uit de zaal kwam een opmerking dat zijn systeem dan toch weer in handen wordt gegeven van een organisatie die daar weer centjes voor gaat rekenen, terwijl dit systeem juist zo geschikt is om autonoom te worden.
Dit geeft wel aan dat de mensen het langzamerhand zat worden afhankelijk te zijn van de grillen van grote energiebedrijven.

Rob Joosten bij flipover

Een belangrijk voordeel van het systeem van Rob is dat door de warmte-onttrekking uit sloot of weiland je meehelpt de opwarming van de aarde te verminderen. Zeker als het systeem van Rob Joosten op grotere schaal toegepast gaat worden, dit in tegenstelling tot het gebruik van fossiele brandstoffen die de aarde alleen maar extra opwarmen.
Rob is druk bezig het systeem te promoten, zo start er een project Groene Grachten, waarbij met de Technische Universiteit van Delft zal worden bekeken hoe de grachten van Amsterdam te gebruiken zijn voor het verwarmen van de grachtenpanden.
Met een aantal enthousiastelingen is nu een stichting opgericht om zijn systeem uit te ontwikkelen zodat het op de markt kan worden gebracht. Gevraagd naar de kosten kon Rob hierop geen antwoord geven omdat dit uiteraard sterk afhankelijk is van de situatie ter plekke. Wat is de inhoud van het gebouw, hoeveel land of sloot is beschikbaar, welke grondsoort is er ter plekke, klei, veen of zand. En hoe ga je de ruimte verwarmen, lucht of vloerverwarming etc.
Stel dat je op een energierekening van 200 Euro per maand zo’n 100 Euro per maand aan gas betaalt dan is het sommetje makkelijk te maken. Stel dat het systeem 3000 Euro gaat kosten dan heb je dat er in twee en een half jaar uit. Uiteraard moet er ook energie worden toegevoerd in de vorm van elektriciteit, dus wil men zelfvoorzienend zijn dan moet dit op een of andere manier zelf worden opgewekt door bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen.

Nadere informatie over de werking van het systeem vindt u hier (een pdf-bestand). Wilt u contact met Rob Joosten zelf, vul dan het contactformulier in op de contactpagina. Dan zorgt de ZEK ervoor dat u zijn gegevens krijgt.

Verwarmen uit de sloot ? Het kan !
Kom naar de lezing van Rob Joosten
in het Wapen van Assendelft op 28 februari a.s.

17 februari 2013

De ZEK organiseert in het kader van het 25-jarig bestaan op 28 februari in het Wapen van Assendelft een avond waarin Rob Joosten zijn oplossing zal presenteren om een huis te verwarmen met warmte uit de sloot of uit de tuin of weiland.
Jawel, ook al vriest het !
Rob heeft al diverse presentaties gegeven onder andere in de Beemster, maar ook voor onze collega-coöperatie Calorie in Castricum. De opkomst was dermate groot dat in Castricum moest worden uitgeweken naar de raadszaal.
En dat is niet voor niets, want behalve dat zijn prototype is opgebouwd uit standaard componenten is de installatie al bij verschillende mensen in werking om de eventuele kinderziekten eruit te halen.
Rob is electrotechnicus van beroep en heeft de besturingslogica zelf ontworpen.
Een deel van het bestuur is bij hem in Middenbeemster op bezoek geweest en heeft de installatie werkend kunnen bekijken.
Wij zijn dan ook heel blij dat hij voor ons tijd wil vrij maken en ons uitleg wil geven. De installatie zal als bouwpakket beschikbaar worden gemaakt. Hiervoor is een stichting opgericht en onze collega-coöperatie Windenergie Waterland/Stichting Duurzaam Waterland helpt met een deel van de financiering.

>>Terug naar het begin van de pagina<<

>>Naar de volgende archiefpagina<<